Erityisryhmien työllistäminen vaatii lisää kohdennettuja toimia

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että erityisryhmien osalta työvoimapolitiikka ei toimi nykyisissä pitkittyneen taantuman ja laman olosuhteissa toivotulla tavalla ilman työvoiman kysynnän lisäämistä ja tarkkaan harkittuja toimia.Näin arvioidaan Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa raportissa ”Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin”. Tutkimuskirjallisuuteen perustuvan raportin ovat kirjoittaneet tutkimusjohtaja Rita Asplund ETLAsta ja työpolitiikan professori Pertti Koistinen Tampereen yliopistosta.

Nuorten työllistymistä on tuettu monin eri tavoin: koulupudokkaille, työttömille nuorille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille kohdistettavista toimista ei ole puutetta. Vaikka Suomessa kaikille on taattu ilmainen ja hyvätasoinen peruskoulutus, niin koko ikäluokka ei pelastaudu. Niiden rinnalle tarvitaan myös valikoivia, hyvin tuettuja ja integroituja toimenpiteitä. Ilman kysyntää sekä sosiaalista ja taloudellista tukea parhaimmatkin ohjelmat jäävät tavoitteissaan puolitiehen, raportissa todetaan.

Suurin osa maahanmuuttajistakin työllistyy ilman merkittävää yhteiskunnallista tukea, mutta suuri joukko on sellaisia, jotka tarvitsevat valikoivia toimenpiteitä ja myös toimenpiteiden yhdistämistä. Maahanmuuttajien työmarkkinoille integroitumista ja sitä tukevaa työvoimapolitiikkaa tulisi tarkastella koko työiän aikaisena prosessina.

Raportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut