Bioteknologiasektori on elinvoimainen ja kasvava toimiala

Tutkimus- ja kehitystoimintaan perustuvat alat ovat riskialttiita huolimatta niiden odotetuista tuloksista. ETLAn tutkimuksen mukaan tällaisella alalla riskin realisoituminen yrityksen kaatumiseen ei kuitenkaan tarkoita arvonluonnin kadottamista.

1980-luvulta lähtien kehittynyt bioteknologia on alana ehtinyt osoittamaan tutkimuspainotteisen yritystoi-minnan hyvät ja huonot puolet. Onnistuessaan se on tuottanut merkittäviä tuloksia kuluttajille ja jättipotteja rahoittajille, mutta myös alan riskit ovat realisoituneet monien epäonnistumisten myötä. Alaa onkin ehditty pitää ”menetettynä” erityisesti sijoittajien näkökulmasta. Mutta onko näin?

Raportoitavassa tutkimuksessa seurattiin aineettoman pääoman luomaa arvonlisää, erityiskohteena Suomesta kadonneet bioteknologiayhtiöt. Tutkijat havaitsivat yllätyksekseen, että Suomen biosektorin arvonlisäyksen kasvunopeus on ylittänyt teollisuuden keskimääräisen kasvunopeuden yli kymmenkertaisesti.

Kun he seurasivat 18 kadonneen yhtiön jälkiä, löytyi yli miljardin euron arvoinen perintö, joka on syntynyt näiden yritysten rakentamasta aineettomasta pääomasta. Merkittävä osa syntyneestä taloudellisesta arvosta on kuitenkin siirtynyt Suomen rajojen ulkopuolelle. Onko Suomella varaa olla tutkimuspainotteisten alojen raaka-ainetuottajia muulle maailmalle vai olisiko mahdollista löytää keinoja kehittää alat menestystarinoiksi?

Nämä ovat keskeisiä tuloksia Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn juuri valmistuneesta hankkeesta. Sen loppuraportti, Raiders of Lost Value (ETLA B267) julkistettiin tiistaina. Raportin ovat kirjoittaneet Annu Kotiranta, Martti Kulvik, Sirpa Maijanen, Antti Tahvanainen, Leopoldo Trieste, Giuseppe Turchetti ja Marja Tähtinen.

Hankkeen on rahoittanut Tekes.

Lisätietoja:

Martti Kulvik, puh. (09)609 902 45, martti.kulvik@etla.fi

Tutustu tutkimusraporttiin “Raiders of lost value”