Etlan tutkija Aino Kalmbach väittelee instituutioiden ja asuinympäristön vaikutuksesta yksilöiden valintoihin

Etlan tutkija Aino Kalmbach puolustaa tänään perjantaina 15. maaliskuuta Aalto-yliopistossa tarkastettavaa väitöskirjaansa. Kolmesta esseestä koostuvassa väitöskirjassa tarkastellaan instituutioiden ja asuinympäristön vaikutusta yksilöiden valintoihin.

Maaliskuun 15. päivä tarkastetaan Aalto-yliopistossa Etlan tutkija Aino Kalmbachin taloustieteen väitös ”Essays in Economics of Education and Migration”. 

Väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, joissa tarkastellaan instituutioiden ja asuinympäristön vaikutusta yksilöiden valintoihin.  

Ensimmäisessä esseessä Kalmbach tarkastelee hakujärjestelmän yksityiskohtien vaikutusta toisen asteen tutkintojen suorittamiseen. Vuonna 2004 yhteishakujärjestelmässä ammatillisiin hakukohteisiin käyttöön otetut ensisijaisuuspisteet muuttivat hakujärjestelmän toimintaa siten, että sisäänpääsy hakulistalla ensimmäiseksi asetettuihin hakukohteisiin helpottui.  

Kysymys on osa laajempaa kirjallisuutta, jossa mielenkiinnon kohteena on se, miten hakujärjestelmien pitäisi jakaa koulutuspaikkoja erityisesti silloin, kun hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Esimerkiksi ensisijaisten hakukohteiden sisäänpääsyn priorisointi voi aiheuttaa sen, että hakijat voivat aiempaa todennäköisemmin jäädä kokonaan ilman koulutuspaikkaa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu tällaista vaikutusta.  

Ensisijaisuuspisteiden käyttöönotto lisäsi sisäänpääsyn todennäköisyyttä ensisijaiseen hakukohteeseen, mutta ei lisännyt ilman koulutuspaikkaa jääneiden hakijoiden määrää. Uudistus ei toisaalta saavuttanut alkuperäistä tavoitettaan, sillä toiselta asteelta valmistumisen todennäköisyys ei kasvanut uudistuksen myötä. Tutkimuksessa havaitaan myös, että ensisijaisuuspisteet saattavat aiheuttaa sen, että hakijat hakevat sisäänpääsytodennäköisyydeltään varmempiin hakukohteisiin ja siten muuttavat hakukäyttäytymistään strategisesti. Tällöin hakemisesta saattaa tulla hakijan kannalta monimutkaisempaa.  

Tämän lisäksi Kalmbach tutkii lapsuusympäristön vaikutusta aikuisiällä tehtyihin valintoihin muun muassa puolison ja työpaikan ominaisuuksien suhteen. Lisäksi väitöskirjassa on käsitelty julkisen sektorin työntekijöiden työuria ja alueellisten erojen vaikutusta julkisen sektorin työntekijöiden ominaisuuksiin. 

VTM Aino Kalmbachin taloustieteen väitöskirja Essays in Economics of Education and Migration tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 15 maaliskuuta 2024 kello 13 osoitteessa Ekonominaukio 1, Espoo, luentosali V002. 

Vastaväittäjänä toimii professori Andrés Barrios Fernández Chilen Universidad de Los Andes -yliopistosta. Kustoksena toimii professori Matti Sarvimäki Aalto-yliopistosta.