Tutkimus: Miksi yritysten investoinnit ovat vähentyneet?

Vuoden 2008 jälkeen yritysten investoinnit ovat pudonneet huomattavasti, mutta lähes 90 % pudotuksesta selittyy kahdella tekijällä: rakennusinvestointien alenemisella ja Nokia-klusterin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen (t&k) romahduksella. Näiden päätekijöiden lisäksi laskuun on vaikuttanut teollisuuden kone- ja laiteinvestointien alentuminen.

Finanssikriisin jälkeen eri maiden investointikehitys on vaihdellut. Muun muassa Ruotsissa, Saksassa ja Itävallassa yritysten investoinnit ylittävät selvästi vuoden 2008. Sen sijaan Suomessa, Tanskassa ja Hollannissa investoinnit jäävät finanssikriisiä edeltäneen tason alapuolelle.

Erot eivät selity rahoituksen saatavuudella. Nykyisen rahoituskriisinkin aikana vain noin viidesosalla Suomen yrityksistä on ollut vaikeuksia löytää lainarahoitusta investoinneilleen. Verrattuna muihin Euroopan maihin, Suomessa lainansaatavuusvaikeuksia kokeneiden yritysten osuus on pieni.

Maat kilpailevat ankarasti investointien saamisesta. Tulokset osoittavat, että erityisesti Viro kilpailee Suomen kanssa teollisista investoinneista. Viime vuosina lähes 30 % ulkomaista investointia harkinneista yrityksistä on pohtinut mahdolliseksi sijaintikohteeksi Viroa. Viro nousi suositummaksi vaihtoehdoksi pääkonttorin tai yrityksen koko toiminnan mahdolliseksi sijaintipaikaksi.

Koska kokonaistuotantomme on laskenut lähes samassa tahdissa investointien kanssa, yritysten investointiaste on nykyään miltei samalla tasolla kuin 2000-08. Pidemmällä aikavälillä investointien riittävyyteen tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota. Teollisuuden kone- ja laiteinvestointiaste on jo 2000-luvun alkuvuosista asti ollut Suomessa alempi kuin muualla. Ilmiön syistä ei ole vielä täyttä selvyyttä. Sen taustalla voi joka tapauksessa nähdä Suomen talouden voimakkaan siirtymisen investointivetoisesta innovaatiovetoiseen kasvumalliin 1990-luvun alussa.

Innovaatiovetoisuus vaikuttaa edelleen parhaalta kasvupolitiikan lähtökohdalta. Tulokset kuitenkin osoittavat, että elektroniikkateollisuuden ulkopuolella Suomen tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ovat vain eurooppalaista keskitasoa. Lisäksi viimeaikainen t&k-investointien kasvun pysähtyminen herättää kysymyksen, onko myös innovaatiovetoisen kasvun aika nyt ohi. Ainakin vetovuoro alojen välillä on vaihtunut, sillä elektroniikkateollisuus ei enää kasvata t&k-panoksia samalla tahdilla kuin aiemmin. Tässä suhteessa voidaan sanoa, että Suomi on samankaltaisessa kasvupolitiikan taitepisteessä kuin 1990-luvun alussa. Innovaatiotoiminnan suunnanmuutokseen liittyy markkinapuutteita, joita julkinen valta voi korjata tarjoamalla rahoitusta. Siksi käsillä oleva murros – aivan kuin edellinenkin – vaatii innovaatiopolitiikan aktiivista tukea.

 Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.

Miksi yritysten investoinnit ovat vähentyneet? Koko raportti luettavissa tästä.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö, Etlatieto Oy (Etlan tytäryritys), puh. 046-851 0501, jyrki.ali-yrkko@etla.fi