Sote-siirtymämaksu Kevalle ei ole perusteltu

Sote-uudistus ei edellytä siirtymämaksua Kevalle, kirjoittavat Etlan tutkijat Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Kauppalehdessä 22.9. julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Tilapäistä siirtymämaksua on perusteltu sillä, että kuntien eläkejärjestelmää hoitavan Kevan työeläkemaksutulo pienee, kun työtekijöitä siirtyy sote-uudistuksen myötä yksityiselle sektorille. Kun työnantajien eläkemaksut rahoitetaan kuntapuolella pääosin veroilla, seurauksena olisi kunnallisverojen kiristyminen.

Etlan tutkijat kirjoittavat, ettei ole selvää, että kunnallisverotuksen kiristyminen olisi tässä tapauksessa ongelma. Veroilla ja maksuilla rahoitettava kokonaiseläkemeno ei riipu siitä, kuinka suuri osa työntekijöistä on kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä. Kunnallisveron korottamista kompensoi työeläkemaksujen aleneminen. Verotus kokonaisuudessaan ei siis kiristyisi.

”Kunnallisen ja yksityisen sektorin työvoimaosuuksien vaihtelu kasvattaa kuitenkin sekä Kevan että yksityisen puolen työeläkejärjestelmän rahoitusriskejä. Eläkejärjestelmien kannattaisi sopia, miten ne voisivat jakaa vakuutettujen määrien kehitykseen liittyvää riskiä. Riskienhallinnan näkökulmasta tehokkain ratkaisu
olisi yhdistää kunnallinen ja yksityinen eläkejärjestelmä”, tutkijat toteavat.

Lue koko mielipidekirjoitus.

Laajemmin ja yksityiskohtaisemmin asiaa on käsitelty raportissa Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut.