Paransiko korona resilienssiä? Etla selvittää yritysten uudistumista ja varautumista shokkeihin

Koronakriisi paljasti yritysten riippuvuuden globaaleista arvoketjuista, kun tuotantohäiriöt arvoketjuissa pakottivat sopeutumaan täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Myös Suomessa tehtaita jouduttiin tilapäisesti sulkemaan. Etlassa syksyllä 2021 käynnistyvässä hankkeessa pyritään selvittämään, millaisia vaikutuksia kriisillä oli, miten yritykset ovat uudistaneet toimintaansa, ja millainen on resilienssi eli palautumiskyky. Etla toteuttaa hankkeen yhdessä VTT:n kanssa.

Vuonna 2020 iskenyt koronakriisi paljasti haavoittuvuuksia, joita ei ole aiemmin tunnistettu tai joihin ei ole ainakaan reagoitu. Yksi yrityksissä esiin noussut haavoittuvuus on äärimmilleen viritetty riippuvuus globaaleista arvoketjuista. Koronakriisin aikana yritykset ovat joutuneet sopeutumaan täysin uudenlaiseen tilanteeseen, ja myös Suomessa jouduttiin tilapäisesti sulkemaan tehtaita komponenttipulan takia.

Etlassa syksyllä 2021 alkavassa uudessa tutkimushankkeessa ”Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG) pureutuu siihen, miten yritykset ovat uudistaneet toimintaansa ja millaisia pysyvämpiä vaikutuksia kriisistä seuraa. Lisäksi tarkastellaan, millainen on yritysten resilienssi eli kyky kohdata erilaisia häiriöitä ja shokkeja, ja kuinka politiikkatoimilla voitaisiin mahdollisesti parantaa sitä.

Etla toteuttaa hankkeen yhdessä VTT:n kanssa ja Business Finlandin rahoittamaa hanketta vetää Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

– Koronakriisi on luonteeltaan globaali monien aiempien kriisien tapaan. Suomen kaltaiseen avotalouteen tällaiset kriisit tulevat ulkoisina shokkeina, jolloin Suomessa vaihtoehdoksi jää vain sopeutua niihin. On tärkeää selvittää, miten tätä sopeutumiskykyä voitaisiin parantaa ja miten politiikkatoimet ovat onnistuneet, Ali-Yrkkö toteaa.

Hän korostaa, että koronakriisin vaikutukset yrityksiin vaihtelevat merkittävästi.

– Osa yrityksistä on joutunut kriisin seurauksena pahoihin vaikeuksiin, kun taas toiset ovat hyötyneet siitä ja niillä menee paremmin kuin koskaan. Kriisi on siis osunut yrityksiin hyvin eri tavoin, Ali-Yrkkö sanoo.

Hankkeessa tuotetaan myös uutta tietoa kansainvälisen kaupan ja globaalien arvoketjujen kohtaamista shokeista ja niiden vaikutuksesta. Lisäksi hanke analysoi Business Finlandin korona-aikana myöntämän kehitysrahoituksen vaikutuksia. Tavoitteena on tuottaa politiikkajohtopäätöksiä päättäjien tueksi, ja siten mahdollisesti parantaa yritysten resilienssiä tulevissa kriiseissä.

Jyrki Ali-Yrkön lisäksi Etlasta hankkeeseen osallistuvat tutkimusjohtajat Heli Koski ja Tero Kuusi, tutkimuspäälliköt Terhi Maczulskij ja Olli Ropponen sekä tutkijat Paolo Fornaro ja Otto Kässi. Hankkeessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä skotlantilaisen Strathclyden yliopiston, Italian Luiss-yliopiston ja Ruotsin Lundin yliopiston kanssa.

 

Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG) -hanke alkaa syyskuussa 2021 ja kestää vuoteen 2023.