Massadatan tehokkaampi käyttö vaatii ymmärrystä sen potentiaalista

Isossa joukossa suomalaisyrityksiä ei vielä ymmärretä suurten tietoaineistojen liiketoimintapotentiaalia, todetaan massadatan eli big datan hyödyntämistä selvittäneessä tutkimuksessa. Ratkaisuksi esitetään panostamista tiedon hyödyntämistä koskevaan osaamiseen ja kokeiluihin. Tutkimus julkaistiin 11. huhtikuuta 2016 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

ETLAn johtaman tutkimushankkeen loppuraportissa arvioidaan massadatan liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla, massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia ja julkisen sektorin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja.

Tutkimushankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa massadatan liiketoimintapotentiaalista suomalaisyrityksissä ja mahdollisuuksista julkisen sektorin palveluissa sekä tukea EU:n henkilötietoasetuksen pohjalta uudistumassa olevan tietosuojalainsäädännön kansallista valmistelua tunnistamalla tiedon käyttöön liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimushankkeen tuloksia voidaan hyödyntää digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toimissa. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä massadatan hyödyntämistä liiketoiminnassa ja käynnistää omadata-kokeiluja.

Lue VNK:n tiedote Valtioneuvoston verkkosivuilta.

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Heli Koski, ETLA, p. 050 466 3214