Lukukausimaksut puhuttivat ylioppilaskuntien vierailulla Etlassa

Perjantaina Etlassa käytiin koulutuspoliittista keskustelua, kun vieraiksi saapui eri ylioppilaskuntien edustajia. Keskustelu keskittyi ajatukseen lukukausimaksujen ottamisesta suomalaisiin korkeakouluihin, mutta myös työllistymistä parantaviin keinoihin ja korkeakoulutuksen tulevaisuuteen.

Osaava työvoima on pidemmän ajan talouskasvun edellytys, mutta suomalainen osaaminen on heikentynyt ja tuottavuuskehitys ollut heikkoa jo pitkään. Samalla valtion leikkausten kohdistuminen koulutus- ja tutkimusmenoihin on heikentänyt koulutuksen tasoa. Etla on ehdottanut, että suomalaiset korkeakoulut saisivat periä lukukausimaksuja myös EU-maiden kansalaisilta ja että samalla otettaisiin käyttöön tulosidonnaiset opintolainat. Ehdotuksen tarkoituksena on lisätä korkeakoulujen resursseja sekä kannustaa korkeakouluja panostamaan opetuksen laatuun ja opiskelijoita valmistumaan nopeammin.

Ylioppilaskuntien edustajien kanssa keskusteltiin muun muassa mahdollisten korkeakoulutuksen lukukausimaksujen aiheuttamista eroista sukupolvien välille, korkeakoulututkintojen laajuudesta ja sisällöstä ja Suomen työllisyyden nostamisen keinoista.

Vieraina oli ylioppilaskuntien edustajia Helsingin, Aallon, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistosta sekä Suomen ylioppilaskuntien liitosta. Etlasta keskusteluun osallistuivat ja edustajien kysymyksiin vastailivat toimitusjohtaja Aki Kangasharju sekä tutkimusjohtajat Niku Määttänen ja Antti Kauhanen.

 

Määttänen, Niku & Vihriälä, Vesa: Kolme keinoa turvata tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus. ETLA Muistio No. 58