Hallituksen esityksestä kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Vihriälä Vesa

Lausunto koskee hallituksen esitystä kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävästä neljästä lainsäädäntöhankkeesta. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myöhemmin annettava esitys yksityisten työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamisesta 1,72 prosenttiyksiköllä. Toimilla tähdätään kustannuskilpailukyvyn parantamiseen yksikkötyökustannuksilla mitaten yhteensä 5 prosentilla.

ETLA toteaa, että:

  1. Kustannuskilpailukyvyn parantaminen on välttämätön osa Suomen talouden saamiseksi uudelleen kasvu-uralle ja työttömyyden vähentämiseksi kestävällä tavalla sekä julkisen talouden tasapainon vahvistamiseksi.
  2. Tavoiteltu kilpailukyvyn parantamisen suuruusluokka on järkevä.
  3. Toimenpidepaketin vaikutusarviot ovat oikeansuuntaisia, mutta vaikutuksiin liittyy huomattavia sekä juridisia että palkanmuodostusprosessiin liittyviä riskejä.
  4. Riskien takia hallituksen tulisi lainsäädäntötoimien sijasta vielä pyrkiä ns. yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseen ja mikäli tämä ei onnistu, harkita esitettyjen toimien korvaamista osaksi tai kokonaan ns. fiskaalisella devalvaatiolla. Sellaisella voidaan päästä ainakin 3,5 % kilpailukyvyn paranemiseen.
  5. Palkanmuodostuksen kehittäminen joustavammaksi erityisesti paikallisen sopimisen edellytysten parantamisella on vähintään yhtä tärkeää kuin kilpailukyvyn nopea parantaminen. On luultavaa, että tältä osin ei ole mahdollista päästä riittäviin tuloksiin ilman lainsäädäntötoimia.

Vesa Vihriälä