Eduskunnan Suurelle valiokunnalle EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta

Kumppanuussopimus kohentaa kansalaisten taloudellista hyvinvointia

Kaupan, investointien ja liiketoiminnan edellytysten vapauttaminen nostaa kansalaisten keskimääräistä aineellista hyvinvointia Suomessa, muissa EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Pitkällä aikavälillä vaikutus tulee tulotason nousun kautta. Lisäksi kaupanesteiden vähentäminen lisää kotitalouksien valintamahdollisuuksia kulutushyödykkeiden välillä. Jos taloudessa on suhdanneluonteista työttömyyttä, sopimuksesta voi olla lyhyellä aikavälillä myös positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Maailmankauppaa ja kansainvälistä yritystoimintaa on vapautettu Euroopassa ja globaalisti koko toisen maailmansodan jälkeinen aika. Esteiden purkaminen on tukenut talouskasvua ja ollut hyödyksi erityisesti Suomen kaltaisille pienille maille. Kumppanuussopimus maailman kahden kehittyneimmän ja suurimman talousalueen välillä on luonnollinen jatke tälle integraatiolle.

Sopimus voidaan myös nähdä yhdeksi välineeksi ja etapiksi kaupan ja muun liiketoiminnan vapauttamisessa myös laajemmin maailmantaloudessa. Koska EU ja Yhdysvallat tuottavat yhdessä lähes puolet maailman bruttokansantuotteesta, niiden muodostamat yhteiset standardit, periaatteet ja käytännöt olisivat vahva malli koko muulle maailmalle kansainvälisten taloussuhteiden vapauttamisessa.

Ville Kaitila