Katsaus: Suomen kannattaa keskittyä tekoälyosaamisessa vahvuuksiinsa

Valtioneuvoston teettämä selvitys suosittaa muodostamaan kansallisen tekoälyosaamisen strategian, jossa painotetaan Suomen kannalta tärkeitä alueita ja vahvuuksia. Selvityksen toteuttivat VTT:n, Aalto-yliopiston, Etlan ja Silo.AI:n asiantuntijat.

Selvityksen pohjalta julkaistu englanninkielinen Policy Brief-katsaus kuvaa Suomen tekoälyosaamista tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tekoälyosaaminen on jaettu kymmeneen osaamisalueeseen, joita kutakin tarkastellaan erikseen tarkan kuvan saamiseksi. Esimerkkejä osaamisalueista ovat data-analyysi, koneoppiminen ja robotiikka.

Suomi on kokoonsa suhteutettuna vahva tekoälyosaaja. Esimerkiksi tutkimusjulkaisujen laatua arvioitaessa Suomi sijoittuu Pohjoismaiden parhaaksi neljässä kymmenestä osaamisalueessa. Määrää arvioitaessa vain Ruotsi on Pohjoismaista julkaissut Suomea enemmän. Tekoälyn eri osa-alueita opetetaan yhdessätoista yliopistossa ja kuudessa ammattikorkeakoulussa yhteensä 250 kurssilla. Myös yrityksissä ja julkishallinnossa tekoälyosaaminen on verrattain hyvällä tasolla.

Tekoälykentän ymmärtäminen auttaa valitsemaan painopisteet

Selvityksen tehnyt työryhmän kannustaa Suomea keskittämään tekoälytutkimuksen ja -osaamisen kehittämistä aloille, joilla meillä on jo nyt osaamisvahvuuksia ja jotka ovat kansallisesti tärkeitä. Selvitys kertoo, millä tekoälyn osaamisalueilla Suomi on suhteessa vahvin. Osaamisalueiden kansallinen merkitys tulee arvioida erikseen. Suomen ei pääsääntöisesti kannata kilpailla Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa valtavirran aiheissa, kuten sosiaalisesta mediasta kerätyn kuluttajadatan analysoinnissa.

Tekoälykoulutukseen kohdistuu nyt voimakas kiinnostus. Työryhmä ehdottaakin, että yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja -opistojen tekoälykurssit ja opetusohjelmat avataan kaikille halukkaille. Reaktorin ja Helsingin yliopiston tuottaman Elements of AI -verkkokurssin ja sen suomenkielisen version saama suuri kiinnostus kertoo ihmisten halusta tutustua tekoälyyn. ”Kiinnostukseen kannattaa vastata ja tarjota sekä perinteisiä että verkkokursseja,” toteaa VTT:n tutkimusprofessori Heikki Ailisto.

Policy Brief: Finnish AI competences and how to make them stronger: https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=29903

Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus -raportti suomeksi: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-632-4

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusprofessori Heikki Ailisto, selvitysprojektin päällikkö
Puh. 040 555 0726
heikki.ailisto@vtt.fi

Puolustusministeriö
Tutkimusjohtaja, Professori Pekka Appelqvist, ohjausryhmän puheenjohtaja
Puh. 0295 160 360
pekka.appelqvist@defmin.fi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos                                                                             Johtava tutkija, Timo Seppälä                                                                                     Puh. 046 851 0500                                                                                        timo.seppala@etla.fi