Jo puolet suomalaisyrityksistä jakaa dataa – riskeistä huolimatta tiedonvaihdosta on selvää etua yrityksille

Arviolta 49 prosenttia suomalaisista yrityksistä jakaa jo dataa muiden kanssa. Data resurssina ja datan jakaminen mahdollistavat yrityksille kilpailukykyiset toimitusketjut ja digitaalisten alustojen liiketoimintamallit. Etlan tuoreesta tutkimuksesta ilmenee, että yritysten kilpailukykyiset toimitusketjut ovat tänä päivänä riippuvaisia siitä, miten yritykset mahdollistavat datan jakamisen kolmansille osapuolille monisuuntaisilla markkinapaikoilla.

Suomalaisyritykset ovat jakaneet aktiivisesti dataa jo liki 40 vuoden ajan ja tämä on mahdollistanut yritysten kilpailukyvyn säilymisen. Yrityksille datan jakamisen sisäisiä hyötyjä ovat muun muassa, että toimintoja tehostamalla kustannuksia saadaan pienennettyä ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeita ja käytöstä ennakoimalla voidaan yrityksen tuottoja kasvattaa.

– Saavuttaakseen myös ulkoisia hyötyjä, tulee yritysten kuitenkin olla valmiita jakamaan dataa asiakkuuksistaan ja markkinoistaan entistä laajemmalle ja entistä avoimemmin, toteaa Etlan johtava tutkija Timo Seppälä.

Datan laajemmassa jakamisessa on kuitenkin riskitekijänsä. Saatuja hyötyjä voi olla usein vaikea arvioida etukäteen ja datan laajempi jakelu vaatii myös riittävää ymmärrystä muun muassa alustataloudesta ja sen toimintamalleista. Ulkoisten hyötyjen saavuttamiseksi yritysten tuotteiden ja palveluiden tulisi olla modulaarisia eli eri osista koottavissa olevia. Myös rajaresurssien ‒ esimerkiksi ohjelmointirajapintojen (API) ‒ käyttöönotto olisi kannattavaa, sillä nämä mahdollistavat datan liikuttamisen toimijalta toiselle.

– Aiemmin datan jakaminen periaatteessa rajoittui tiettyyn joukkoon, mutta nykypäivän digitaalisessa alustataloudessa kenellä tahansa on pääsy loppuasiakkaan tietoihin. Samalla myös riski siitä, kuinka tarjonta voidaan luoda vastaamaan mahdollista kysyntää, on siirtynyt kolmansille osapuolille. Myös kolmannet osapuolet ovat yhä riippuvaisempia alustoista, sanoo Seppälä

Datan jakamisella on keskeinen rooli nykyisessä digitaalisessa alustataloudessa. Vaikka suomalaisyritykset ovat jakaneet dataa jo pidemmän aikaa, ne eivät ole kuitenkaan saavuttaneet erityistä kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden. Tämä johtuu osittain siitä, että yritykset eivät ole kehittäneet teknologioita, vaan ainoastaan soveltaneet niitä. Tällä hetkellä on olemassa vain arvioita, kuinka suuri rahallinen hyöty datan jakamisesta yrityksen liiketoiminnalle lopulta on. Oman arvionsa Etla antaa tästä myöhemmin tänä vuonna.

– Datan jakaminen kuitenkin kannattaa, koska se takaa yrityksille sekä operatiivisia että strategisia tehokkuushyötyjä, muistuttaa Seppälä.

 

Sitra on rahoittanut tutkimusta osana reilun datatalouden IHAN-projektiaan.

 

Lisätietoja:

Timo Seppälä, Etla, Johtava tutkija, +358 46 851 0500, timo.seppala@etla.fi

Jyrki Suokas, Sitra, Johtava asiantuntija, +358 (294) 618 497, jyrki.suokas@sitra.fi

Liitteet

Timo Seppälä: What are the Benefits of Data Sharing?

Timo Seppälän esitys Sitran tilaisuudessa 19.9.2019

Lataa