EtlaTalks Express: Miksi taloustieteilijöiden olisi syytä tutkia ilmastopolitiikkaa?

Ilmastonmuutoksen tutkimuksessa pääpaino on perinteisesti ollut luonnontieteissä, mutta myös taloustieteilijöiden olisi syytä osallistua erityisesti ilmastopolitiikan tutkimiseen. Näin kehottaa Etlan tutkija Jussi Lintunen EtlaTalks Express -kesäsarjan ensimmäisessä osassa. Kesän erikoissarja käynnistyy kolmella tiiviillä tutkijahaastattelulla – tästä nimi EtlaTalks Express. Sarjassa tavataan Etlan uusia tutkijoita ja tutustutaan heidän tekemäänsä tutkimukseen. Ensimmäisessä jaksossa keskitytään taloustutkimuksen mahdollisuuksiin ilmastopoliittisessa tutkimuksessa.

Miksi taloustutkimuslaitosten olisi siis syytä tutkia ilmastonmuutosta?

– Kansantaloustiede antaa välineitä erityisesti ilmastopolitiikan laadintaan. Jos ilmastopolitiikka jätetään kokonaan luonnontieteiden varaan, niin kuva voi jäädä vaillinaiseksi, toteaa Lintunen.

Lintusen omat tutkimusteemat keskittyvät nimenomaan ilmastopolitiikkaan ja hiilinieluihin. Etla julkaisi alkuvuodesta ensimmäisen päästöennusteensa, jossa pyritään ennustamaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä lähitulevaisuudessa. Lintunen pitää ennusteiden laatimista tärkeänä, koska se antaa suuntaviivoja kehityksen kulusta sekä siitä, ollaanko päästötavoitteita saavuttamassa.

Tällä hetkellä Lintunen käynnistelee tutkimushanketta, jossa tarkastellaan ilmastopolitiikan vaikutusta työllisyyteen sekä ilmastopolitiikan mahdollisuuksia vaikuttaa hallituksen työllisyystavoitteisiin.

 

Lue myös: Etlan ensimmäinen päästöennuste 21.1.2020

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. EtlaTalks Express on kesän 2020 erikoissarja, jossa Etlan uudet tutkijat kertovat lyhyissä haastatteluissa parhaillaan meneillään olevasta tutkimuksestaan.