Etlan tutkijoille voitto parhaasta paperista LERA:ssa

Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen ja tutkija Nelli Valmari ovat voittaneet vuoden 2018 parhaan paperin -kilpailun työn taloustieteeseen keskittyvässä LERA:n vuosikokouksessa Baltimoressa. Heidän paperinsa julkaistaan johtavassa työn taloustieteen julkaisussa ILR Review:ssä.

Jed DeVaron, Kauhasen ja Valmarin paperi Internal and External Hiring tarkastelee Suomen yksityissektorilla työskentelevien henkilöiden urapolkuja. Tutkimuksessa käytetty laaja suomalainen aineisto sisältää tietoja muun muassa työntekijöiden tehtävänimikkeistä ja palkoista. Laaja paneeliaineisto mahdollistaa työntekijöiden seuraamisen pitkällä ajanjaksolla myös työnantajan vaihtuessa. Tutkimus syventääkin ulkoisen ja sisäisen rekrytoinnin tutkimusta merkittävällä tavalla.

Työntekijöiden yritysten välisestä liikkumisesta valtaosan on tiedetty olevan horisontaalista, mutta Valmarin ja Kauhasen tekemä tutkimus osoittaa, että valtaosassa tapauksista työntekijät työllistyvät samaan tehtävänimikkeeseen  kuin edellisessä yrityksessä. Lisäksi horisontaalisesti siirtyvillä henkilöillä on keskimäärin korkeampi koulutus ja pidempi työkokemus, mutta siirtymää edeltävänä vuotena matalammaksi arvioitu työssä suoriutuminen kuin yrityksen sisältä ylennetyillä työntekijöillä.

-On hienoa saada tunnustusta tutkimuksestamme. Työmme tarjoaa uutta tietoa siitä, miten aiempi työura on yhteydessä myöhempään urakehitykseen, Nelli Valmari sanoo.

LERA (Labor and Emplyoment Relations Association) on ainoa iso amerikkalainen työelämän tutkimukseen keskittynyt organisaatio, joka tekee yhteistyötä myös yliopistojen kanssa. Valmarin ja Kauhasen työ tullaan julkaisemaan ILR Review -lehdessä, joka on johtavia työn taloustieteen alan julkaisuja.

Etla onnittelee Anttia ja Nelliä!