Etla vahvistaa asiantuntemustaan – Tero Kuusi tutkimusjohtajaksi ja Olli Ropponen tutkimuspäälliköksi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen uudeksi tutkimusjohtajaksi on nimitetty FT Tero Kuusi. Kuusi työskentelee parhaillaan Etlassa tutkimuspäällikkönä. Uudeksi tutkimuspäälliköksi VATT:sta Etlaan siirtyy VTT Olli Ropponen. Lisäksi Etlan ennusteryhmässä uutena tutkijana aloittaa VTT Päivi Puonti.

Etlan uutena tutkimusjohtajana 1.5.2020 aloittava Tero Kuusi on työskennellyt Etlassa seitsemän vuotta, viimeksi tutkimuspäällikkönä. Hän ryhtyy vetämään Etlan Makrotalous ja julkistalous -tutkimusryhmää, joka tarkastelee mm. julkisen ja yksityisen sektorin työnjakoa, sosiaaliturvaa ja verotusta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Kuusi seuraa tutkimusjohtajana Niku Määttästä, joka siirtyy kesällä Helsinki GSE:n makrotaloustieteen professoriksi.

Tutkimustyössään Kuusi on keskittynyt mm. finanssipolitiikan, makrotaloustieteen, kansainvälisen kaupan sekä tuottavuuden tutkimukseen. Tällä hetkellä hän vetää Etlassa mm. Euroopan hiilitullijärjestelmää ja Suomen palveluvientiä koskevaa tutkimushanketta. Kuusi on myös julkaissut artikkeleita lukuisissa korkeatasoisissa aikakauskirjoissa.

– Makrotalouden ja julkistalouden tutkimuksessa arvioidaan, kuinka talous toimii kokonaisuutena, millaisella talouspolitiikalla sen toimintaedellytykset turvataan, ja mikä on julkinen talouden rooli hyvinvoinnin tuottajana. Käytännössä kysymys on kokonaiskuvan luomisesta talouden eri osa-alueilla tehtävästä korkeatasoisesta tutkimuksesta ja seurannasta. Vain niiden avulla voimme saada relevanttia tietoa talouden toiminnasta ja viime kädessä poliittisten päätösten vaikuttavuudesta ihmisten arkeen, Kuusi toteaa.

Etlan muut tutkimusjohtajat ovat Jyrki Ali-Yrkkö, Antti Kauhanen ja Heli Koski.

Olli Ropponen VATT:sta vahvistamaan Etlan verotutkimusta

VATT:n erikoistutkija Olli Ropponen siirtyy Etlaan tutkimuspäälliköksi 18.8.2020. Hän vahvistaa Etlan asiantuntemusta verotusta koskevissa kysymyksissä, erityisesti yritysverotuksen tutkimuksessa. Lisäksi hän omaa vahvan tuntemuksen ekonometriaan, taloustieteessä käytettyihin menetelmiin.

Parhaillaan Ropponen tutkii mm. monikansallisten yritysten voitonsiirtoa, korkovähennysrajoituksia sekä konsernitasoista yritysverotusta. Hän on työskennellyt VATT:ssa vuodesta 2011.

Päivi Puonti Etlan ennustetiimiin

Nordean Senior Market Risk Manager Päivi Puonti siirtyy 1.6.2020 Etlan ennustetiimiin tutkijaksi Hannu Kasevan jäädessä eläkkeelle. Puonti on työskennellyt aiemmin mm. neuvottelevana virkamiehenä valtiovarainministeriössä sekä tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän on keskittynyt työssään makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden teemoihin.

Etlan suhdanneryhmä seuraa ja ennakoi taloudellista kehitystä, raportoi siitä julkaisuissaan, arvioi talouspolitiikan vaikutuksia sekä kehittää ennustetyön menetelmiä. Viime vuosina Etla on keskittynyt erityisesti kansainvälisen talouden ja Suomen eri toimialojen seurantaan. Tiimi on nelihenkinen ja sitä vetää ennustepäällikkö Markku Lehmus.