Etla ja Tilastokeskus kehittävät menetelmiä lyhyen aikavälin ennustamiseksi

Tilastokeskus on yhdessä Etlan kanssa kehittänyt kansantalouden tuotantoa kuvaavan kokeellisen pikaestimaatin, jossa on hyödynnetty ns. nowcasting-mallia eli lyhyen aikavälin ennustemallia. Tiedot eivät ole Tilastokeskuksen virallisia tilastoja vaan osa kehittämisvaiheessa olevia kokeellisia tilastoja. Nowcasting eli reaaliaikainen talousindikaattorimittaus voi parhaimmillaan lyhentää nykyisiä suhdannetilastojen julkaisuviiveitä merkittävästi.

Tilastokeskuksen tänään julkistamassa pikaestimaatissa käytettäviä menetelmiä on kehitetty EU-hankkeissa yhdessä Etlan tutkijan Paolo Fornaron sekä muiden tilastovirastojen kanssa. Tilastokeskus korostaa, että ennustemallilla tuotetut tiedot eivät ole Tilastokeskuksen virallisia tilastoja vaan osa kehittämisvaiheessa olevia kokeellisia tilastoja.

Kokeellisten tilastojen tuottamisessa käytetään kokonaan uudenlaisia menetelmiä tai aineistoja. Tänään on julkaistu kansantalouden tuotantoa kuvaava pikaestimaatti ja myöhemmin kokeellisena tilastona on tarkoitus julkaista ainakin liikevaihtokuvaajien pikaestimaatteja sekä tietoja yritysten investoinneista neljännesvuosittain.

Suhdanteita kuvaava pikaestimaatti tuotetaan kokeellisena tilastona siksi, että käytetyt menetelmät eroavat perinteisesti käytössä olevista tilastotuotannon menetelmistä. Kyseessä on koneoppimisalgoritmeillä tuotettu ajantasainen ennuste Tilastokeskuksen virallisesta julkistuksesta. Kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta laskentamallit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Aineiston kertymisestä johtuen laatu voi vaihdella kuukausien välillä.

Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa on osa Etlan pyrkimystä parantaa talousennusteiden tarkkuutta. Tutkimushankkeessa on pyritty kehittämään reaaliaikaista talousindikaattorimittausta ja tulokset ovat olleet rohkaisevia, kertoo Etlan tutkija Paolo Fornaro.

– Näyttää, että talouden tilaa kuvaavien tilastojen julkaisuviivettä on mahdollista lyhentää merkittävästi ilman että mittaustarkkuus kovin olennaisesti heikkenisi, hän toteaa.

Lisätietoja:

Tutkija Paolo Fornaro, ETLA, p. 040-965 8449, paolo.fornaro@etla.fi

Yliaktuaari Henri Luomaranta, Tilastokeskus, p. 029 551 3595

 

Etlan julkaisemia tutkimuksia reaaliaikaisesta talousindikaattorimittauksesta: Fornaro, Paolo: Know the Present to Understand the Future: Nowcasting and Forecasting the Finnish Economy (ETLA Muistio 59) 

Anttonen, Jetro: Nowcasting the Unemployment Rate in the EU with Seasonal BVAR and Google Search Data (ETLA Working Papers 62) 

Lue lisää Tilastokeskuksen pikaestimaatista.