ETLA ennustaa: lähivuosina ajamme taloudessa pienemmällä vaihteella, riskit ovat kasvaneet

Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna selvästi ja jää vaatimattomaksi myös ensi vuonna. Laivatoimitusten ansiosta vienti vetää vielä tänä vuonna, mutta hidastuva talouskasvu on jatkossa entistä riippuvaisempi yksityisestä kulutuksesta. Myös investointien kasvu hidastuu. Etlan tänään julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 1,4 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan tänä vuonna huomattavan nopeasti.

Etlan ennuste tiivistettynä:

  • Kokonaistuotanto kasvaa 1,4 prosenttia tänä vuonna ja 1,2 prosenttia vuonna 2020 ja 2021. Vuosina 2020 ja 2021 Suomen talouskasvu on hieman potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdin alapuolella.
  • Heikkenevä talouskasvu on seurausta maailmantalouden kasvun hiipumisesta. Suurimmat riskit liittyvät kauppasodan laajenemiseen sekä poliittiseen epävarmuuteen.
  • Hidastuva talouskasvu on ensi vuodesta lähtien hyvin riippuvaista yksityisen kulutuksen kasvusta. Yksityinen kulutus kasvaa 1,4 prosenttia tänä vuonna ja 1,3 prosenttia ensi vuonna. Ansiotason nousu ja työllisyyden koheneminen tukevat kotitalouksien ostovoimaa.
  • Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,4 prosenttia. Viennin kasvu saa vielä tänä vuonna tukea suurista laivatoimituksista.
  • Investointien kasvu hidastuu tänä vuonna muun muassa asuinrakentamisen kasvun pysähtyessä.
  • Työttömyysasteen ennustetaan laskevan tänä vuonna huomattavan nopeasti. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 6,7 prosenttia, kuten myös ensi vuodelle.
  • Julkistalouden tasapaino paranee tänä vuonna ja alijäämäksi ennustetaan 0,6 prosenttia bkt:sta. Ensi vuonna tasapaino paranee edelleen, mutta julkistalous pysyy alijäämäisenä: alijäämäksi ennustetaan 0,4 prosenttia bkt:sta.

MAAILMANTALOUDEN KASVU HIDASTUU

Maailmantalouden noususuhdanne on taittunut. Kasvu hidastuu niin euroalueella, Kiinassa kuin Yhdysvalloissakin. USA:n talous pysyy vielä tänä vuonna kohtalaisessa 2,2 prosentin kasvuvauhdissa, mutta ensi vuonna talouskasvu hidastuu. Hidastuminen on seurausta hiipuvasta suhdanteesta, lisääntyneestä protektionismista sekä presidentti Trumpin finanssipoliittisen elvytyksen antaman lisäpotkun haihtumisesta.

EU-alueen bkt:n ennustetaan kasvavan 1,1 prosenttia tänä vuonna ja 1,4 prosenttia vuosina 2020 ja 2021. Etla on alentanut EU-alueen kuluvan vuoden ennustettaan viime syksystä, sillä keskeisten EU-maiden, Saksan ja Italian, bkt:n kasvu on tuottanut pettymyksen.

RISKIT KASVANEET, EUROALUEEN KASVU HIDASTUU

Riskit ennustettua huonommasta kehityksestä ovat nyt merkittävät. Kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä uhkaa yhä laajeta, lisäksi kauppasota saattaa kiihtyä uudelleen myös Yhdysvaltojen ja EU:n välillä. Maailmantalouden kehitystä varjostavat myös laajemmin poliittisten riskien mahdolliset vaikutukset.

Euroalueen talouskasvun hidastuminen on seurausta erityisesti Saksan ja Italian talouskasvun hidastumisesta: Saksa vältti juuri ja juuri taantuman viime vuoden ennakkotietojen perusteella. Italian on todettu olevan teknisessä taantumassa. Ennustamme euroalueen bkt:n kasvavan 1,1 prosenttia tänä vuonna ja 1,3 prosenttia ensi vuonna.

ALENSIMME SUOMEN KASVULUKUA

Suomen bkt kasvaa tänä vuonna selvästi hitaammin kuin viime vuonna. Viime vuonna kasvu oli ennakkotietojen mukaan 2,2 prosenttia. Tänä vuonna ennustamme kokonaistuotannon kasvavan 1,4 prosenttia ja 1,2 prosenttia vuosina 2020 ja 2021. Kuluvan vuoden kasvulukua on alennettu 0,8 prosenttiyksiköllä viime syyskuusta.

Kasvun rakenteesta ennusteryhmän näkemys on pysynyt ennallaan. Nettoviennin odotetaan tukevan kasvua tänä vuonna, mutta ensi vuodesta lähtien kasvu on yhä enemmän yksityisen kulutuksen varassa.

– Lähivuosina ajamme Suomen taloudessa pienemmällä vaihteella. Ylinopeudesta ei ole vaaraa, tämä talouskasvu ei riitä vauhdittamaan inflaatiota. Ennustamme kuluttajahintojen nousevan niin tänä kuin ensi vuonnakin vain runsaan prosentin. Kyse on laajemmasta ilmiöstä länsimaissa, matala pohjainflaatio ja hidastuva talouskasvu lykkäävät myös EKP:n koronnostoa. Odotamme ohjauskoron nostoa nollatasolta vasta vuoden 2021 alussa, arvioi Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

VIENTI VETÄÄ VIELÄ, ASUINRAKENTAMINEN PYSÄHTYY JO

Laivatoimitukset vauhdittavat tänä vuonna tavaravientiä, samoin moottoriajoneuvojen vienti kasvaa yhä Uudenkaupungin autotehtaan ansiosta. Viennin määrän ennustamme kasvavan tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,4 prosenttia. Palveluiden vienti kasvaa nopeammin kuin tavaraviennin.

Investoinnit kasvavat noin prosentin sekä tänä että ensi vuonna. Kasvua hidastaa asuinrakentamisen ja julkisten investointien hiipuminen – asuinrakentamiseen ennustamme nollakasvua tälle ja ensi vuodelle. Sen sijaan kone- ja laite- sekä t&k-investointien odotamme piristyvän hieman tänä vuonna.

TYÖLLISYYS KOHENTUNUT ODOTUKSIA NOPEAMMIN

Viime vuonna työllisyyden kasvu oli huomattavasti odotuksia nopeampaa. Tänä vuonna ennustamme työllisten määrän kasvavan 31 000 henkilöllä viime vuodesta, ja työttömyysaste putoaa 6,7 prosenttiin. Samalla työllisyysaste nousee keskimäärin 72,6 prosenttiin eli hallituksen työllisyystavoite on toteutumassa kirkkaasti. Ensi vuonna työllisyyden kasvu jatkuu hitaampana, mutta työllisyysaste paranee yhä 72,8 prosenttiin.

MINKÄLAISESSA EPÄVARMUUDESSA ENNUSTAJAT LIIKKUVAT

Uutuutena Suhdanne-julkaisussa on mukana Jetro Anttosen artikkeli ”Ennusteiden epävarmuus ja epävarmuuden estimointi”, jossa käydään läpi paitsi tarkan talousennustamisen mahdottomuutta, myös sitä, miten voimme mitata itse ennusteiden epävarmuutta. Etlan tämänkertaisen ennusteen epävarmuudesta on tuotettu arvio simuloimalla ekonometrisellä mallilla tuhansia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja käyttämällä näitä ns. ennustejakautuman arviointiin. Esimerkiksi arviollamme bkt:n kasvusta vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä on nyt noin 75 prosentin todennäköisyys.

 

Lisätietoja: ennustepäällikkö Markku Lehmus, ETLA, p.044-549 8455, markku.lehmus@etla.fi

Suhdanne-julkaisun verkkoversio on luettavissa 19.3. alkaen osoitteessa www.suhdanne.fi. Verkkoversion kuviot ja taulukot voi myös ladata omalle koneelleen, samoin Suhdanne-julkaisun tekstit pdf-tiedostoina. Suhdanne-ennusteen ohella julkaisu sisältää artikkeleita ajankohtaisista aiheista: Antti Kauhanen kirjoittaa aktiivisesta työvoimapolitiikasta ja kohtaanto-ongelmasta, ja Ville Kaitila kotitalouksien säästämisinnon lopahtamisesta.  

     

Markku Lehmus, Antti Kauhanen ja Ville Kaitila, ETLA.