Erään rokotetutkimuksen tarina

Rokotevastainen liike pyrkii edistämään asiaansa viittaamalla vertaisarvioituihin tieteellisiin tutkimuksiin. Ne on julkaistu usein heikkolaatuisissa aikakauskirjoissa, joiden tuloksia ei oteta mukaan tehtäessä yhteenvetoja tutkimustiedosta. Nämä yhteenvedot ovat sikäli tärkeitä, että ne muodostavat tietopohjan käytännön suosituksille. Joskus kuitenkin myös kohtuullisen hyvänä pidetyn tieteellisen aikakauskirjan laadunvalvonta pettää ja julkaistaan tutkimuksia, jotka osoittautuvat virheellisesti tehdyiksi – ja jopa tarkoitushakuisiksi, kirjoittaa Tarmo Valkonen Etla-kolumnissaan.

Esimerkki tällaisesta laadunvalvonnan epäonnistumisesta on marraskuussa 2020 julkaistu yhdysvaltalainen tutkimus[1], jonka mukaan rokotetuilla lapsilla on huomattavasti enemmän erilaisia sairauksia kuin rokottamattomilla.

Tulos julkaistiin vertaisarvioidussa tieteellisessä aikakauskirjassa ja sen oli tehnyt yhdysvaltalainen tutkijapari, joista toinen oli lääkäri ja toinen biologi. Aikakauskirja on nimeltään International Journal of Environmental Research and Public Health ja siinä on julkaissut myös moni suomalainen kansanterveystieteilijä korkeatasoisia tutkimuksia.

Yhdysvalloissa esitettiin kriittisiä arvioita tutkimuksesta heti sen jälkeen sosiaalisessa mediassa[2] [3]. Kriitikot eivät kuitenkaan vaatineet aikakauskirjaa arvioimaan tutkimusta uudelleen. Tulokset omaksuttiin rokotevastaisissa piireissä nopeasti ja laajalti. Tutkimus pääsi muun muassa rokotevastaisen liikkeen yhden keulakuvan, Robert F. Kennedy juniorin koosteeseen rokotteiden haitoista[4] . Suomessa ensimmäisiä rokotevastaisten tahojen Facebook-linkityksiä oli näkyvissä jo pari päivää julkaisun jälkeen.

Tutkimus ei saanut juurikaan huomiota näiden piirien ulkopuolella. Tämä kertonee siitä, että tutkimustulosten suuressa virrassa ei edes nykytietämyksen näin vahvasti haastava tulos saa välttämättä näkyvyyttä. Tutkimuksen tulokset saivat luonnollisesti lisää painoarvoa koronarokotusten alkaessa vuoden vaihteessa.

Huomasin linkin tutkimukseen Facebookissa tammikuun lopulla. Kävimme siitä useita keskusteluja Etlassa tutkijakollegani, lääkäri Martti Kulvikin kanssa. Totesimme, että tutkimuksen aineistossa ja tekotavoissa on arveluttavia piirteitä.

Aineisto oli kerätty klinikalta, jonka toinen lastenlääkärinä toimiva tutkija itse omistaa, ja jonka muut lääkärit ovat valikoituneet noudattamaan hänen rokotusfilosofiaansa[5]. Lasten terveyden mittarina olivat käyntisyiden perusteella luokitellut laskutetut käynnit vastaanotolla. Tutkimuksen kannalta ongelmana on, että tutkimusta tehnyt lääkäri voi vaikuttaa mittariin monella tavalla. Mittari on lisäksi tutkijoiden oma keksintö, eikä sitä ole validoitu terveydentilan mittarina.

Toinen ilmeinen ongelma liittyi valikoitumiseen. On selvää, että vanhempien suhtautuminen lasten sairauksiin ja terveydenhuoltoon vaikuttaa sekä käyntisyihin että käyntimääriin. Suhtautuminen on todennäköisesti erilainen suurella enemmistöllä, joka rokotuttaa lapsensa, kuin rokotusten vastustajilla. Valikoitumista ei kontrolloitu mitenkään. Vertailua hämärtää luonnollisesti myös se, että muiden ottamat rokotteet tuottavat laumasuojaa rokottamattomille.

Lähempi tarkastelu tekijöistä toi esiin lisää huolestumisen aiheita. Molemmat tutkijat osoittautuivat tunnetuiksi rokotekriitikoiksi.

He ovat perustaneet kaksivaiheisen tutkimusohjelman ja YouTube-kanavan, lisäksi he  keräävät avoimesti rahaa tutkimusten suorittamiseksi. Keräyksen kohdejoukkona ovat rokotevastustajat, joita Yhdysvalloissa riittää suurtenkin rahamäärien saamiseksi. Lastenlääkärinä toimiva tutkija menetti pari viikkoa tutkimuksen julkistamisesta lääkärinoikeutensa ja syynä oli se, että hän suositteli lasten vanhemmille, etteivät he noudattaisi normaalia rokotusohjelmaa.

Ilmaisin huoleni tutkimuksen laadusta aikakauskirjan tästä aihealueesta vastaavalle toimittajalle, joka pyysi yksilöityjä kommentteja tutkimusartikkelista. Teimme tiiviin yhteenvedon ongelmista yhdessä Martti Kulvikin kanssa ja lähetimme sen helmikuun alussa toimittajalle. Liitin viestiin vaatimuksen tutkimuksen takaisinvedosta.

Aikakauskirjan edustaja vastasi, että he käsittelevät asiaa yhdessä artikkelin vertaisarvioijien ja toimituskunnan asiantuntijoiden kanssa. Samalla he totesivat, että asia on monimutkainen ja että jo julkaistun artikkelin takaisinveto vaatii harkintaa.

Jatkoin kevään mittaan kyselyjä artikkelin kohtalosta ja painotin rokotusten ottamisen tärkeyttä koronakuolemien välttämiseksi. Lehden edustaja ilmoitti vihdoin heinäkuun lopulla, että artikkeli oli vedetty pois siinä havaittujen ongelmien vuoksi.

Tutkimuksen tekijät eivät luonnollisestikaan olleet samaa mieltä päätöksen kanssa.

Aikakauskirja oli lähettänyt heille tekemämme kritiikin, johon he vastasivat nettisivullaan[6]. Vastauksista selvisi, etteivät he joko ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää esimerkiksi valikoitumisharhan merkitystä. Vastineen laadusta kertoo myös se, että he kiinnittivät huomionsa kritiikin kielioppivirheisiin ja nimittivät anonyymiä kriitikkoa pahaksi hengeksi, joka silkkaa pahansuopaisuuttaan tuottaa julkaisuharhaa ja vääristää kokooma-artikkelien tuloksia. Artikkelin poisveto ja blogikirjoitus sai aikaan lisää keskustelua[7] [8]

Mitä tästä episodista pitäisi ajatella?

Ensimmäinen huomiota kiinnittävä asia on, että artikkeli oli läpäissyt vertaisarvioinnin ja että vastaava toimittaja oli hyväksynyt sen julkaistavaksi aikakauskirjaan, joka ei edusta ns. predatorisia eli vain rahan keräämiseksi luotuja julkaisuja. Lehden laaduntarkkailu petti pahasti.

Se kuitenkin on myönteistä, että aikakauskirjan toimitus tunnusti virheensä vetämällä pois artikkelin.

Toinen ihmetystä herättänyt asia on, etteivät yhdysvaltalaiset kansanterveystieteen edustajat reagoineet tutkimukseen samalla tavalla kuin me etlalaiset. Siellä kritiikki näyttäisi toimivan some-julkisuuden kautta. Tutkimuksen julkaisijan seurannan perusteella tutkimuksella on ollut syyskuun 2021 loppuun mennessä 242 000 lukijaa, joista osa on löytänyt sen tutkimusportaalien, kuten ResearchGaten kautta. Silti tutkimusta ei kommentoitu kriittisesti edes kyseisen portaalin nettisivulla.

Rokotusten vastustajat pitänevät tutkimuksen poisvetoa osana valtaapitävien salaliittoa, kuten he pitivät lastenlääkärin oikeuksien menettämistäkin. On silti tärkeää, että tämänkaltaiset vaaralliset tutkimukset saadaan pois hyväksytyn tutkimuskirjallisuuden joukosta.

Tässä työssä muiden tutkijoiden vastuu on akateemisen maailman logiikan mukaan keskeinen.

 

Viitteet:

[1] Lyons-Weiler J, Thomas P. Relative Incidence of Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 22;17(22):8674.

[2] https://respectfulinsolence.com/2020/11/25/covid-19-cant-stop-crappy-vaxxed-unvaxxed-studies/

[3] https://healthfeedback.org/claimreview/study-on-vaccinated-and-unvaccinated-children-used-a-dubious-metric-for-comparing-disease-incidence-in-both-groups/

[4] https://childrenshealthdefense.org/news/research-reviews/fully-vaccinated-vs-unvaccinated-a-summary-of-the-research/

[5] https://www.wweek.com/news/2019/03/20/pediatrician-paul-thomas-has-15000-patients-and-he-tells-them-the-measles-vaccine-might-cause-autism/

[6] https://jameslyonsweiler.com/2021/07/25/mdpis-the-international-journal-of-environmental-research-and-public-health-does-not-publish-unbiased-research-or-advances-in-methodology/

[7] https://respectfulinsolence.com/2021/07/26/james-lyons-weiler-whines-about-his-vaxxed-unvaxxed-study-retraction/

[8] https://retractionwatch.com/2021/08/11/authors-blame-a-ghoul-for-retraction-of-paper-claiming-vaccines-lead-to-health-and-behavioral-issues/