Henkilöstöpalveluyritysten digitalisaatio (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2017 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Henkilöstöpalveluyritysten Liitto
Henkilöstöpalveluyritysten digitalisaatio (Etlatieto Oy)

Henkilöstöpalveluyritysten digitalisaatio (Etlatieto Oy)

Tulevaisuudessa lähes kaikki henkilöstöpalveluyrityksen toiminnot ovat todennäköisesti digitaalisia. Digitaalisessa taloudessa kilpailu yleensä ottaen kovenee, ja sen tuloksena toimialat saattavat keskittyä johtavien alustojen ympärille. Suomenkin henkilöstöpalveluihin varmasti nousee yksi tai muutama johtava teknologia-alusta joko suomalaisella tai ulkomaisella osaamisella. Toimialan rakenne ja toiminta saattavat siis muuttua merkittävästi seuraavien muutaman vuoden aikana. Henkilöstöpalveluyritykset ovat myös koko kansantalouden digitalisaatiossa keskeisiä. Nämä palvelut ovat talouden hermokeskuksessa seuratessaan ja hallitessaan rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen liiketoimintaa. Alan yritykset seuraavat aitiopaikalta suomalaisten yritysten ja niiden tarvitseman osaamisen muuttumista sekä henkilöstön ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan laadullista muutosta ja digitalisoitumista.

Selvityksessä kartoitetaan henkilöstöpalvelualan murrosta seuraamalla alan yritysten digitaalisia investointeja, investointien esteitä ja vaikutuksia, sekä yhteyksiä kilpailustrategioihin, mukaan lukien digialustojen kehittämiseen. Selvityksessä kerätään ja analysoidaan henkilöstöyritysten digitalisoitumista koskevaa kyselyaineistoa. Kysely toistetaan vuosittain seuraavien 3–5 vuoden ajan jotta saadaan tietoa yritysten ja koko toimialan muutoksesta sekä teknologiainvestointien ja kilpailustrategioiden vaikutuksista yritysten kasvuun.