A note on the impact of hours worked on mortality in OECD countries

Johansson Edvard

The European Journal of Health Economics 2004:5, pp. 335-340

Information om publikationen

Datum
2004
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska