Big Data: Google-haut ennustavat työttömyyttä Suomessa

Tuhkuri Joonas

Suomessa tehdään päivittäin 30 miljoonaa Google-hakua. Tämä raportti selvittää, voiko Google-hauilla ennustaa nykyhetken ja lähitulevaisuuden työttömyyttä Suomessa. Nykyhetken ja lähitulevaisuuden ennustaminen on kiinnostavaa, sillä viralliset tiedot talouden tilasta julkaistaan viiveellä. Google-hakujen sisältämän informaation arvioimiseksi raportissa vertaillaan yksinkertaista työttömyyttä kuvaavaa mallia sellaiseen malliin, johon on lisätty Google-aineistosta muodostettu muuttuja, Google Index. Tämän lisäksi tarkastellaan muuttujien välisiä ristikorrelaatioita ja suoritetaan Granger-kausaalisuustesti. Yksinkertaiseen vertailukohtaan nähden Google-haut tarkentavat nykyhetken ennustetta 10 % absoluuttisella keskivirheellä mitattuna. Lisäksi Google-hakujen lisääminen malliin parantaa kolme kuukautta eteenpäin tehtyä ennustetta 39 %. Havaitaan myös, että Google-haut tarkentavat ennustetta erityisesti käännekohdissa. Tulokset viittaavat siihen, että Google-haut sisältävät hyödyllistä informaatiota nykyhetken ja lähitulevaisuuden työttömyydestä Suomessa.

Information om publikationen

Serie
ETLA Raportit - Reports 31
Datum
14.08.2014
Nyckelord
Big Data, Google, Internet, nykyhetken ennustaminen, ennustaminen, työttömyys, aikasarja-analyysi
ISSN
2323-2455, 2323-2447
Hel
C1, C22, C43, C53, C82, E27
Sidor
36
Pris
15 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
fi
Publikationen i annan publikationstjänst
www.etla.fi