Finansiering

Understödsföreningen för Näringslivets Forskningsinstitut r.f. står för basfinansieringen av ETLAs verksamhet. ETLA erhåller också extern finansiering för sin forsknings- och prognosverksamhet. Den täcker numera väl över hälften av kostnaderna.

Understödsföreningen, som upprätthåller ETLA, har sex medlemmar:

  • Finlands Näringsliv EK
  • Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (TT) -stiftelse
  • Finans Finland (FA)
  • Finsk Handel
  • Skogsindustrin rf
  • Teknologiindustrin rf

Ytterligare samarbetspartners har varit diverse ministerier, organisationer och stiftelser. Undersökningar finansieras även av EU. ETLA får bidrag för sin verksamhet från det statliga tipsbolagets vinstmedel, som delas ut årligen av Undervisnings- och kulturministeriet.

ETLA har två dotterbolag, Etlatieto Oy, som fokuserar på mera affärsorienterade forskningsaktiviteter, och förläggningsbolaget Taloustieto Oy, som publicerar ETLAs forskningsrapporter och ekonomiska översikter.