Rahoitus

Rahoitus

Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen organisaatio. Toimintaa ylläpitää kannatusyhdistys, jonka jäseninä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto ja Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliiton (TT) -säätiö sekä Finanssiala ry, Kaupan Liitto ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry.

Taustayhteisöjen rahoitus kattaa vajaan kolmanneksen laitoksen kokonaiskuluista ja muodostaa toiminnan vakaan perustan.

Valtaosa muusta rahoituksesta tulee projektirahoituksena yksittäisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimushankkeita ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Business Finland, ministeriöt, säätiöt, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja EU-komissio. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus tieteen edistämiseen kattaa noin 5 prosenttia kuluista.