Yritystuet ja yritystoiminta

Einiö EliasMaliranta MikaToivanen Otto

Talous & Yhteiskunta, 4/2013, s. 34-39

Jotta yritystuet edistäisivät hyvinvointia, niille tulee löytyä selkeät taloustieteelliset perusteet: hyvä esimerkki on se, että tutkimustoiminnasta syntyvästä uudesta tiedosta hyötyvät usein muutkin kuin T&K-investointien tekijä. Yritystukia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon valtiovallan rajoitteet tarvittavan tiedon ja toteutuskeinojen suhteen sekä se, että tukitoimia on usein helpompi ottaa käyttöön kuin karsia. Yritystukien oikea kohdentuminen ja hyvä vaikuttavuus tulisi varmistaa riippumattomalla jälkikäteisarvioinnilla.

Julkaisun tietoja

Päiväys
17.12.2013
Sivuja
6
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.labour.fi