Yli puolet Suomen viennistä palveluita

Pajarinen MikaRouvinen Petri

Tiivistelmä

Suomen talous on 2000-luvun kuluessa muuntunut useiden muiden läntisten teollisuusmaiden tavoin nopeasti palveluvaltaisemmaksi, mikä on merkittävältä osin tukenut kansalaisten taloudellista hyvinvointia. Suomen viennistä palveluiden osuus on jo yli puolet, kun osuuden laskennassa käytetään samaa menetelmää kuin bkt:n laskennassa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 14
Päiväys
30.05.2013
ISSN
2323-2463
Sivuja
3
Kieli
Suomi