Yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan vastuu työuranaikaisessa kouluttautumisessa

Tiivistelmä

Työn murros on herättänyt jälleen keskustelua työuranaikaisesta kouluttautumisesta. Yksi tärkeä tähän aiheeseen liittyvä kysymys on se, kenen vastuulla kouluttautuminen on. Missä määrin osaamisen ylläpitämisestä ovat vastuussa yksilö, yritykset ja yhteiskunta?

Tätä kysymystä voidaan analysoida käsittelemällä kouluttautumista investointina. Kouluttautuminen on investointi, sillä siitä syntyy välittömiä kustannuksia, mutta hyödyt tulevat vasta tulevaisuudessa. Yksilön kouluttautumisesta hyötyvät potentiaalisesti yksilön lisäksi hänen työnantajansa ja yhteiskunta laajemminkin. Yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan vastuun työuranaikaisesta kouluttautumisesta tulisi riippua siitä, kuinka paljon kukakin koulutusinvestoinnista hyötyy.

Kouluttautumisen tuotot ja niiden kohdentuminen eri osapuolille riippuu koulutuksen tuottamista taidoista ja työmarkkinoiden toiminnasta. Olemassa olevien tutkimusten pohjalta ei voida sanoa, investoidaanko kouluttautumiseen liian vähän vai liian paljon. Aikuiskoulutuksen vaikuttavuudesta tarvitaan huomattavasti lisää tietoa, jotta voitaisiin arvioida, ketkä koulutuksesta hyötyvät ja kuinka paljon. Tällaisen tiedon pohjalta voitaisiin tehdä päätelmiä siitä, kenen tulisi investoida kouluttautumiseen.

 

The Role of Individuals, Firms and the Society in Lifelong Learning

Abstract

Labor market restructuring has sparked discussion on lifelong learning. One important question deals with the proper distribution of responsibility for the updating of skills. What is the responsibility of individuals, firms and the society?

To analyze this question, it is useful to see lifelong learning as an investment. It is an investment because it causes immediate costs, but the benefits accrue in the future. The benefits of lifelong learning accrue not only to the individual, but also to her employer and the society at large. The division of responsibility for the investment should depend on the division of the returns to the investment.

The returns to educational investments depend on the type of skills invested in and the functioning of the labor markets. Existing studies do not conclusively show whether there is under- or overinvestment in lifelong learning. More research on the effectiveness of adult education is needed to assess who benefits from lifelong learning and how much. Based on this information it would be possible to assess who should be making the training investments.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Polkuja työhön: ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 67
Päiväys
05.06.2018
Avainsanat
Inhimillinen pääoma, koulutuksen tuotto
Keywords
Human capital, returns to education
ISSN
2323-2463
JEL
J24, I21
Sivuja
6
Kieli
Suomi