Vanhusten pitkäaikaishoidon tarve vuoteen 2040

Kunnallisalan kehittämissäätiö. Tutkimusjulkaisu nro 90

Päiväys: 31.08.2015   Liitteet: http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_90_net.pdf
Sivuja: 63
Kieli: Suomi
Other articles 720