Upworkers in Finland: Survey Results

Pajarinen MikaRouvinen PetriClaussen JörgHakanen JariKovalainen AnneKretschmer TobiasPoutanen SeppoSeifried MareikeSeppänen Laura

Abstract

Upwork is the world’s largest online labor market platform connecting clients with freelance professionals from various disciplines ranging from administrative support to web development. This study documents the main findings of the Upworkers in Finland survey conducted in December 2017.

The survey targeted all freelancers listed on the platform who (a) claimed to reside in Finland and (b) had earned at least $1 since signing up. Of the 207 such freelancers found publicly listed on Upwork on 8 December 2017, 58.9% responded to our online questionnaire. Most Upworkers in Finland are translators, followed by designers and coders. They are typically less than 30 years old, involved in higher education or training (or already have at least a college-level degree), and live in the capital region or another urban area. Approximately one-third are immigrants or other nonnative speakers. They have a strong preference for entrepreneurship/self-employment over paid/salaried employment. Independence, flexibility, and extra earnings are particularly motivators for online work engagement. The respondents are both quite fond of the platform and satisfied with their current online work arrangement.

Havaintoja ”Upworkers in Finland” -kyselystä

Tiivistelmä

Upwork on maailman suurin puhtaan virtuaalisesti – ilman yhteyttä asuntoon, autoon tai muuhun fyysiseen hyödykkeeseen – ihmistyötä välittävä digitaalinen alusta, joka yhdistää toimeksiantajat ja eri alojen freelancerit hallinnollisista tukitehtävistä ohjelmistokehittäjiin. Tässä selvityksessä raportoidaan joulukuussa 2017 tehdyn Upworkers in Finland -kyselyn tuloksia.

Kysely suunnattiin kaikille niille tälle työnvälitysalustalle rekisteröityneille julkisen käyttäjäprofiilin omaaville freelancereille, jotka (a) olivat antaneet sijaintipaikakseen Suomen ja (b) olivat ansainneet alustalle rekisteröitymisen jälkeen sen kautta vähintään yhden dollarin. Kaikkiaan 207:stä nämä kriteerit 8. joulukuuta 2017 täyttäneistä alustalla toimineista freelancereista verkkokyselyymme vastasi 58,9 %. Valtaosa Suomessa toimivista Upworkereista on kielenkääntäjiä, graafisia suunnittelijoita tai ohjelmistokehittäjiä. He ovat tyypillisesti alle 30-vuotiaita, korkeakouluopiskelijoita tai vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja asuvat pääkaupunkiseudulla tai muissa kaupungeissa. Noin joka kolmas heistä on maahanmuuttaja tai muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen. Yleisesti ottaen he pitävät yrittäjyyttä selvästi parempana tapana työllistyä kuin palkkatyötä. Online-työnvälistysalustalla toimimisen motiiveina korostuvat itsenäisyys, joustavuus ja lisäansiot. Vastaajat olivat varsin tyytyväisiä sekä Upworkiin että yleisemminkin kyselyhetkellä vallitseviin työjärjestelyihinsä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 85
Päiväys
30.10.2018
Avainsanat
Alustatalous, Työn tulevaisuus, Online-työmarkkinat, Upwork, Suomi
Keywords
Platform economy, Future of work, Online labor markets, Upwork, Finland
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D26, J22, M55, O33
Sivuja
35
Kieli
Englanti