Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly – soveltamisen askelmerkkejä

Kääriäinen JukkaAihkisalo TommiHalén MarcoHolmström HaraldJurmu PetriMatinmikko TapioSeppälä TimoTihinen MaaritTirronen Justus

Tiivistelmä

Tässä selvityksessä esitetään RoboÄly-hankkeen (Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn kehitysvaateet julkiselle sektorille – Robottien ja tekoälyn kehitysvaateet tietoinfrastruktuurille) tuloksia. Selvityksessä tarkastellaan ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn soveltamista julkisella sektorilla sekä niiden tyyppitehtäviä. Lisäksi kuvataan teknisiä edellytyksiä tekoälyn (erityisesti koneoppimisen) soveltamiselle julkisella sektorilla ja mitä tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyviä seikkoja tulee huomioida ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn soveltamisessa. Selvitys määrittelee edelleen valintakriteeristöt, miten tunnistetaan ohjelmistorobotiikalle tai tekoälylle soveltuvat tehtävät tai prosessit (viranomaisprosessit) sekä kuinka robotiikka- ja tekoälyhankkeiden hyötyjä voidaan arvioida. Selvityksessä kuvataan kaksi Oulun kaupungin casea: ohjelmistorobotiikka case ja tekoäly case. Selvityksessä esitetään myös kehittämistoimenpide-ehdotuksia, jotka tukevat ohjelmistorobottien ja tekoälyn hyödyntämistä ja käytön leviämistä julkisella sektorilla.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 65/2018.

Robotic Process Automation and Artificial Intelligence – Application Roadmap

Abstract

This report outlines findings of the RoboÄly project (Public-sector development needs for robotic process automation and artificial intelligence – development needs of robotics and artificial intelligence from the perspective of information infrastructure). The report examines robotic process automation and artificial intelligence applications in the public sector. The report also describes the technical requirements for applying artificial intelligence (and especially machine learning) in the public sector as well as information security and data protection considerations that need to be taken into account in the application of robotic process automation and artificial intelligence. Furthermore, the report sets out the selection criteria for identifying tasks or (public-sector) processes that are suitable for robotic process automation or artificial intelligence and ways to evaluate the benefits of robotics and artificial intelligence projects. The report includes two case studies from the City of Oulu: one relating to robotic process automation and one relating to artificial intelligence. The report also includes suggestions of development actions to support the exploitation and promote the use of robotic process automation and artificial intelligence in the public sector.

Government’s analysis, assessment and research projects, series 65/2018.

Julkaisun tietoja

Päiväys
30.10.2018
Avainsanat
Ohjelmistorobotiikka, Tekoäly, Koneoppiminen, Digitalisaatio
Keywords
Robotic process automation, Artificial intelligence, Machine learning, Digitalisation
Sivuja
65
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
tietokayttoon.fi