Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka

Asplund RitaKauhanen AnttiMaliranta Mika

Yksityisellä sektorilla on menossa työtehtävien rakenteen suuria muutoksia, osittain tietoteknisen murroksen vauhdittamina. Mitkä tehtävät ovat kasvussa, mitkä supistumassa? Missä määrin muutos hoituu tehtävien välisinä siirtyminä? Heijastuvatko tehtävien työllisyyden muutokset niiden palkkojen kehitykseen? Miten rakennemuutosten vaikutuksia voidaan eritellä ja niiden suuruutta mitata? Kuinka joustavaa kansantalouden tulonmuodostus on suhdanteiden yli tai työntekijöiden välillä, kun rakennemuutokset otetaan huomioon?

Raportti antaa vastauksia näihin kysymyksiin ja tuottaa laajaa perustietoa yksityisen sektorin tehtävärakenteiden muutoksesta sekä palkanmuodostuksen dynamiikasta. Raportti on suunnattu laajalle yleisölle ja erityisesti kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työmarkkinoiden rakenteiden muutoksista Suomessa 2000-luvulla.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 255
Päiväys
28.11.2012
Sivuja
175
Hinta
38 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi