Työn määrä: Miksi Suomessa pitäisi tehdä enemmän työtä?

Kauhanen AnttiVihriälä Vesa

Tiivistelmä

Taloudessa tehtävän työn määrä on ollut viime aikoina paljon esillä Suomessa. Työttömyyttä pidetään isona ongelmana. Toisaalta vuotuisen työajan lisäämiseen suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Varsin yleisesti itse asiassa ajatellaan, että työssä olevien työaikaa pitäisi lyhentää, jotta työtä riittäisi useammalle. Hallituksen pyrkimyksiä lisätä kokonaistyöpanosta mm. lomien ja arkivapaiden määrää rajoittamalla ja työvoimakustannuksia alentamalla kritisoidaan laajasti.

Raportissa ensinnäkin kuvaamme kuinka paljon työtä Suomessa tehdään. Toiseksi palautamme mieleen taloustieteen pääviestit työpanoksen määräytymisestä markkinataloudessa. Kolmanneksi pyrimme perustelemaan, miksi Suomen nykytilanteessa työn määrän lisääminen on hyödyllistä ja tärkeää, miksi työn jakamisen idea ei toimi ja miksi työvoimakustannusten alentaminen perusteltua.

The Amount of Work: Why More Work Should Be Done in Finland?

Abstract

The amount of work done in the economy has been subject to a lot of debate in Finland recently. Unemployment is considered a major problem. On the other hand, extending annual working time receives little support. In fact, a widely held view is that one should reduce the working time of the currently employed so that more people could be employed. The efforts of the Government to increase labour input, i.a. by reducing length of annual leave or the number of banking holidays are widely criticised.

In the report we first describe how much work is done in Finland. Secondly, we recall the key messages of economics about the determination of labour input in a market economy. Thirdly, we endeavour to argue why, in the current Finnish circumstances, increasing the amount of work is useful and important, why the idea of work sharing is flawed, and why reducing labour costs makes sense.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 50
Päiväys
18.02.2016
Avainsanat
Työ, Työpanos, Työllisyys, Julkisen talouden kestävyys
Keywords
Work, Labour input, Employment, Sustainability of public finances
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J2, J3, H5, E24
Sivuja
29
Kieli
Suomi