Työn määrä: Miksi Suomessa pitäisi tehdä enemmän työtä?

Taloudessa tehtävän työn määrä on ollut viime aikoina paljon esillä Suomessa. Työttömyyttä pidetään isona ongelmana. Toisaalta vuotuisen työajan lisäämiseen suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Varsin yleisesti itse asiassa ajatellaan, että työssä olevien työaikaa pitäisi lyhentää, jotta työtä riittäisi useammalle. Hallituksen pyrkimyksiä lisätä kokonaistyöpanosta mm. lomien ja arkivapaiden määrää rajoittamalla ja työvoimakustannuksia alentamalla kritisoidaan laajasti.

Raportissa ensinnäkin kuvaamme kuinka paljon työtä Suomessa tehdään. Toiseksi palautamme mieleen taloustieteen pääviestit työpanoksen määräytymisestä markkinataloudessa. Kolmanneksi pyrimme perustelemaan, miksi Suomen nykytilanteessa työn määrän lisääminen on hyödyllistä ja tärkeää, miksi työn jakamisen idea ei toimi ja miksi työvoimakustannusten alentaminen perusteltua.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 50
Päiväys
18.02.2016
Avainsanat
Työ, työpanos, työllisyys, julkisen talouden kestävyys
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
Jel
J2, J3, H5, E24
Sivuja
29
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi