Työmarkkinoiden eriytyminen ja tasa-arvo Suomessa

Teoksessa Teräsaho, Mia & Närvi, Johanna (toim.):

Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon: Analyysejä tasa-arvobarometrista 2017. s. 80–100. Raportteja 6/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Julkaisun tietoja

Päiväys
20.03.2019
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.julkari.fi