Tuottavuusmittarit julkisen sektorin tuottavuuskasvun vetoavuksi

Tiivistelmä

Tässä muistiossa esittelen tuloksia tilastollisten tuottavuusmittareiden soveltamisesta noin 100 hengen julkisella sektorilla toimivassa organisaatiossa, jossa tehdään korkeakoulutettua hakemuskäsittelytyötä. Yhteenvetona menetelmien käytöstä saaduista kokemuksista voi todeta:

– Tuottavuusmittarin käyttöönoton avulla saavutettiin merkittäviä positiivisia tuottavuusvaikutuksia.

– Vaikutuksia syntyi erityisesti organisaation ongelmien tiedostamisen ja niihin puuttumisen kautta.

– Tuottavuusmittarin käyttö tukee hyvin erilaisia tapoja organisaation kehittämiseksi vierihoidosta tulospalkkaukseen.

– Tilastolliset tuottavuusmittarit sopivat varsin pieneenkin organisaatioon.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 33
Päiväys
22.04.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
3
Kieli
Suomi