Toimialakatsaus 2015:1

Berg-Andersson BirgittaKaitila VilleKaseva HannuMankinen Reijo

ETLA arvioi maaliskuussa julkaistussa ennusteessaan, että teollisuuden tuotos kääntyy tänä vuonna 1. 2 prosentin kasvuun ja kasvaa runsaat 2 prosenttia vuonna 2016. Teollisuustuotanto kehittyi kuitenkin tammi-maaliskuussa odotettua heikommin. Volyymi-indeksin mukaan koko teollisuuden tuotanto supistui 4.3 prosenttia vuodentakaisesta ja kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan arvonlisäyksen volyymi väheni prosentin.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden uudet vientitilaukset ovat laskussa, joten tilauskanta pysyy heikkona. Alan kansainvälisten osakkeiden tuotto on sen sijaan vahvassa nousussa. Metallien jalostuksen vienti kasvaa tänä vuonna 3 prosentin tahtia. Koko maailman teräksen tuotanto jäi tammi-huhtikuussa edellisvuotista pienemmäksi, mutta Suomessa tuotanto oli kasvussa. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta on selvässä nousussa risteilijätilausten ansiosta. Koneiden ja laitteiden vienti kääntyi maaliskuussa lievään nousuun, mutta volyymi-indeksin mukaan tuotanto on edelleen jyrkässä laskussa. Moottoriajoneuvojen vienti on erittäin vahvassa kasvussa Mercedes-Benz A-sarjan valmistuksen ansiosta.

Paperiteollisuuden (ml. sellu- ja kartonkiteollisuus) kannattavuus pysyy lähivuosina vakaana. Viisivuotisjaksolla 2015-2019 toimialan vienti kasvaa keskimäärin prosentin tahtia, eli selvästi edellistä viisivuotisjaksoa hitaammin. Puutuoteteollisuudessa investointiaste pysyy ennallaan. Kemianteollisuus on viennin arvo-osuuksilla mitattuna suurin toimiala. Öljytuotteiden viennin määrä kuitenkin supistuu tänä vuonna pitkän huoltoseisokin takia. Elintarviketeollisuuden viennistä tammi-maaliskuussa enää vajaa 7 prosenttia meni Venäjälle elintarvikkeiden tuontikiellon seurauksena. Aiemmin vajaa kolmannes alan viennistä meni Venäjälle. Investointiaste jää huomattavasti edellisvuotista pienemmäksi. TEVANAKE-teollisuudessa on tällä hetkellä liikaa kapasiteettia. Työpanoksen väheneminen jatkuu sekä tänä että ensi vuonna ja työn tuottavuus nousee.

Rakentaminen supistuu vielä tänä vuonna vajaat 2 prosenttia, mutta kääntyy ensi vuonna noin 2 prosentin kasvuun. Korjausrakentaminen kasvaa vakaasti molempina vuosina. Alan yritysten kannattavuus paranee hieman tänä vuonna, mutta pysyy siitä huolimatta kriittisen matalalla tasolla.

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa tänä vuonna vajaan prosentin ja 2 prosenttia vuonna 2016. Kaupan tuotanto kuitenkin pysyy tänä vuonna viime vuoden lukemissa. Alan työpanos vähenee. Majoitus- ja ravitsemisalalla suhdanne-odotukset ovat vaisut. Ulkomaisten matkailijoiden määrä väheni tammi-maaliskuussa, kun venäläisten yöpymisten määrä aleni tuntuvasti. Liikennepalvelujen kysyntää heikentävät Suomen ulkomaankaupan heikko veto ja kotimarkkinoiden jähmeys. Rahoitus- ja vakuutusalalla työn tuottavuus kasvaa ensi vuonna, kun työpanos vähenee. Kotitalouksille tarjottujen asuntolainojen lyhennysvapaiden suosio tukee pankkisektorin kannattavuutta. Liike-elämää palvelevassa toiminnassa työllisyys on parantunut ja tuotanto on nousussa.

Julkaisun tietoja

Päiväys
16.06.2015
Sivuja
74
Kieli
Suomi