Teollisuus on edelleen kasvun moottori

Nikinmaa Timo

Tiivistelmä

Elinkeinojen suhteellista merkitystä arvioidaan usein niiden osuudella käypähintaisesta arvonlisäyksestä. Yksinään nämä osuudet antavat kuitenkin vajavaisen kuvan eri elinkeinojen merkityksestä ja niiden painoarvon kehityksestä. Esimerkiksi teollisuuden osuus käypähintaisesta arvonlisäyksestä on vuosien mittaan alentunut ja yksityisten palveluiden osuus noussut, mutta muutos johtuu pitkälti tuottavuuden sekä hintojen erilaisesta kehityksestä. Teollisuuden osuus kiinteähintaisesta arvonlisäyksestä on kasvanut.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 6
Päiväys
27.02.2013
ISSN
2323-2463
Sivuja
4
Kieli
Suomi