Tekesin vaikuttavuuden tavoitteet pitkällä aikavälillä

Pitkän aikavälin talouskasvun tärkein yksittäinen selittäjä on innovaatiot, eli uusien ajatusten soveltaminen julkisten ja yksityisten palveluiden ja tavaroiden tarjontaan. Innovaatiopolitiikan harjoittaminen on kiistatta järkevää taloustieteellisen kirjallisuuden näkökulmasta, vaikka toimien oikeasta mixistä ja interventioiden toteutustavoista taitetaankin peistä.

T&k-tukien vaikuttavuuden mittaamisessa on globaalisti ratkaisemattomia ongelmia (Ylhäinen, Rouvinen, & Kuusi, 2016). Näistä haasteista ei tule vetää sitä väärää johtopäätöstä, että harjoitetusta politiikasta ei olisi hyötyä tai että sitä ei tulisi harjoittaa.

Pohdimme tässä raportissa innovaatiopolitiikan laajempaa kontekstia ja Tekesin vaikuttavuuden todentamiseen liittyviä haasteita.

Viimekädessä Tekesin tavoitteena on koko kansantalouden tason tuottavuuden kasvu pitkällä aikavälillä, mihin liittyy tiedon leviämiseen liittyvien ulkoisvaikutusten runsaus, rahoitusmarkkinapuutteiden lieventäminen, luovan uudistumisen ruokkiminen ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen.

Parhaimmillaan Tekesin vaikuttavuuden mittaamisen tulisi kohdistua lopullisiin tavoitteisiin ja perustua objektiivisiin kriteereihin. Käytännön mittauksessa joudutaan nopeasti second best -maailmaan. Tekesin vaikuttavuuden luotettava kokonaisarviointi edellyttääkin monipuolisia aineistoja ja lähestymistapoja.

Tekesin katsaukset, 337/2017.

Julkaisun tietoja

Päiväys
26.05.2017
Sivuja
33
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.tekes.fi