Suurten yritysten ja niiden arvoketjujen rooli taloudessa

Tässä raportissa analysoidaan suurimpien yritysten roolia Suomen kansantaloudessa. Tulosten mukaan 10 arvonlisältään suurinta yritystä tuottaa 7,6 % Suomen bkt:sta. Lisäksi ne synnyttävät merkittäviä kerrannaisvaikutuksia talouteen. Tulosten perusteella suurimpien yritysten tuottavuuden taso ja sen kasvuvauhti ylittävät selvästi sen, mitä ne ovat keskimäärin muissa yrityksissä. Tutkimuksessa analysoitiin myös, millaisia kokonaistaloudellisia vaikutuksia syntyy Metsä Fibren investoinnista Äänekosken uuteen tehtaaseen. Laskelmat tehtiin erikseen tehtaan rakentamis- ja tuotantovaiheelle. Analyysien perusteella jo tehtaan rakentamisvaiheessa tulee tuhansiin henkilötyövuosiin yltäviä työllisyysvaikutuksia. Investoinnin todellinen merkitys ilmenee kuitenkin vasta sen tuotantovaiheessa. Kaikki samankaan kokoluokan investoinnit eivät tuota samanlaisia kokonaisvaikutuksia talouteen. Vaikutusten suuruus riippuu toimialan lisäksi siitä, mistä maista hankinnat tehdään.

JEL: F23, L25, E22, M21, L11
Päiväys: 18.05.2016
Sivuja: 37
Hinta: 15 €
Kieli: Suomi
ISSN: 2323-2447 (print)
2323-2455 (pdf)
ETLA Raportit – Reports 53