Suurten yritysten ja niiden arvoketjujen rooli taloudessa

Tässä raportissa analysoidaan suurimpien yritysten roolia Suomen kansantaloudessa. Tulosten mukaan 10 arvonlisältään suurinta yritystä tuottaa 7,6 % Suomen bkt:sta. Lisäksi ne synnyttävät merkittäviä kerrannaisvaikutuksia talouteen. Tulosten perusteella suurimpien yritysten tuottavuuden taso ja sen kasvuvauhti ylittävät selvästi sen, mitä ne ovat keskimäärin muissa yrityksissä. Tutkimuksessa analysoitiin myös, millaisia kokonaistaloudellisia vaikutuksia syntyy Metsä Fibren investoinnista Äänekosken uuteen tehtaaseen. Laskelmat tehtiin erikseen tehtaan rakentamis- ja tuotantovaiheelle. Analyysien perusteella jo tehtaan rakentamisvaiheessa tulee tuhansiin henkilötyövuosiin yltäviä työllisyysvaikutuksia. Investoinnin todellinen merkitys ilmenee kuitenkin vasta sen tuotantovaiheessa. Kaikki samankaan kokoluokan investoinnit eivät tuota samanlaisia kokonaisvaikutuksia talouteen. Vaikutusten suuruus riippuu toimialan lisäksi siitä, mistä maista hankinnat tehdään.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 53
Päiväys
18.05.2016
Keywords
Large, largest, companies, firms, GDP, productivity, gross domestic product, concentration, multiplier effect, investment, pulp, Äänekoski, group, granular, concentration
Avainsanat
Suuret, suurimmat, yritys, yritykset, bkt, tuottavuus, bruttokansantuote, iso, keskittyminen, kerrannaisvaikutus, investointi, sellutehdas, Äänekoski, konserni
ISSN
2323-2447 (print), 2323-2455 (pdf)
Jel
F23, L25, E22, M21, L11
Sivuja
37
Hinta
15 €
Saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi