Suurimpien yritysten rooli Suomen kansantaloudessa

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa on selvitetty, mitkä yritykset tuottavat eniten bruttokansantuotetta (bkt) Suomeen. Mittarina käytetään niiden Suomessa tuottamaa arvonlisää. Tulosten mukaan kymmenen arvonlisältään suurimman yrityksen joukkoon kuuluu niin teollisuus-, palvelu- kuin rahoitusalankin yrityksiä. Vuonna 2019 nämä yritykset tuottivat 5,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Työllisyyden suhteen niiden merkitys on pienempi, sillä samana vuonna ne vastasivat 3,7 prosenttia kaikkien yritysten työllisyydestä. Huolimatta sekä bruttokansantuote- että työllisyysosuuksien laskusta, näiden yritysten rooli kansantaloudessa on edelleen merkittävä.

The Role of the Largest Companies in the Finnish Economy

Abstract

In this study, we have analysed the role of the largest companies in the Finnish economy. According to the results, the list of ten largest companies in terms of their domestic value added is diverse and includes companies operating in the manufacturing industry, the service industry, as well as the financial industry. In 2019, these top 10 companies together produced 5.7% of the Finnish gross domestic product (GDP). In terms of domestic employment, the significance of this group remains lower, accounting for 3.7% of the employment of the business sector. Although both the share of GDP and employment have declined, the role of these top 10 companies in the Finnish economy remains significant.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
REGROW - kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 109
Päiväys
25.03.2021
Avainsanat
Suuret, Suurimmat, Yritys, Yritykset, Bkt, Bruttokansantuote, Keskittyminen, Konserni
Keywords
Large, Largest, Companies, Firms, GDP, Gross domestic product, Concentration, Group, Granular
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F23, L25, E22, M21, L11
Sivuja
12
Kieli
Suomi