Suomen kilpailukykyongelman luonne

Arvioimme Suomen lyhyen aikavälin kilpailukykyä erilaisten indikaattorien avulla. Heikon vientimarkkinamenestyksen ja reaalisten yksikkötyökustannusten nousun välillä havaitaan vahva yhteys. Tulos kertoo suhteellisen kannattavuuden merkityksestä ulkoiselle tasapainolle. Viennin ja työllisyyden edistämiseksi suhteellisen kannattavuuden olisi parannuttava. Tuottavuuskasvua selvästi maltillisempi palkkakehitys on välttämätön osa akuutin kilpailukykyongelmamme ratkaisua. Toisaalta Suomen pitkän aikavälin kilpailukykytekijät ovat edelleen hyvässä kunnossa. Näiden vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen on talouspolitiikassa syytä kiinnittää huomiota myös jatkossa. On virheellistä päätellä, että Suomen akuutit kilpailukykyongelmat olisivat ratkaistavissa ensisijassa liikkeenjohdon osaamista kohentamalla.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 9
Päiväys
11.04.2013
Avainsanat
kilpailukyky, kannattavuus, tuottavuus, vientimenestys, työllisyys
ISSN
2323-2447, 2323-2455
Jel
F40, E25, E64, J31, O47
Sivuja
26
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi