Suomen kilpailukykyongelman luonne

Maliranta MikaVihriälä Vesa

Tiivistelmä

Arvioimme Suomen lyhyen aikavälin kilpailukykyä erilaisten indikaattorien avulla. Viime vuosien heikon vientimarkkinamenestyksen ja reaalisten yksikkötyökustannusten nousun välillä havaitaan vahva yhteys. Viennin ja työllisyyden edistämiseksi suhteellisen kannattavuuden olisi parannuttava. Tuottavuuskasvua maltillisempi palkkakehitys on välttämätön osa akuutin kilpailukykyongelman ratkaisua. Toisaalta Suomen pitkän aikavälin kilpailukykytekijät ovat edelleen hyvässä kunnossa. Näiden vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen on talouspolitiikassa syytä kiinnittää huomiota myös jatkossa.

The Nature of the Finnish Competitiveness Problem

Abstract

We assess Finland’s competitiveness in the light of various, mainly short-term indicators. It turns out that the weak export market performance over the last few years is linked to the deterioration of profitability of production in Finland. A better export and employment performance requires a decline of relative unit labour costs and an improvement of business profitability. Wage moderation is necessary for this to happen. On the other hand, the determinants of Finland’s long-term competitiveness are quite good and maintaining and developing them should remain a key element of economic policy also in the future.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 9
Päiväys
11.04.2013
Avainsanat
Kilpailukyky, Kannattavuus, Tuottavuus, Vientimenestys, Työllisyys
Keywords
Competitiveness, Profitability, Productivity, Export performance, Employment
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F40, E25, E64, J31, O47
Sivuja
26
Kieli
Suomi