Suomen kilpailukykyongelman luonne

Arvioimme Suomen lyhyen aikavälin kilpailukykyä erilaisten indikaattorien avulla. Heikon vientimarkkinamenestyksen ja reaalisten yksikkötyökustannusten nousun välillä havaitaan vahva yhteys. Tulos kertoo suhteellisen kannattavuuden merkityksestä ulkoiselle tasapainolle. Viennin ja työllisyyden edistämiseksi suhteellisen kannattavuuden olisi parannuttava. Tuottavuuskasvua selvästi maltillisempi palkkakehitys on välttämätön osa akuutin kilpailukykyongelmamme ratkaisua. Toisaalta Suomen pitkän aikavälin kilpailukykytekijät ovat edelleen hyvässä kunnossa. Näiden vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen on talouspolitiikassa syytä kiinnittää huomiota myös jatkossa. On virheellistä päätellä, että Suomen akuutit kilpailukykyongelmat olisivat ratkaistavissa ensisijassa liikkeenjohdon osaamista kohentamalla.

JEL: F40, E25, E64, J31, O47
Päiväys: 11.04.2013
Sivuja: 26
Hinta: 15 €
Kieli: Suomi
ISSN: 2323-2447
2323-2455
ETLA Raportit – Reports 9