Globalization, occupational restructuring and firm performance

Maliranta Mika

Tutkimuksessa tarkastellaan ammattirakenteiden muutosta ja sen mikrotason mekanismeja soveltamalla perinteisiä työpaikka- ja työntekijävirtamittaimia
ammattiryhmä- ja yritystasolla. Aineistona käytetään pitkittäistä työntekijä-työantaja-aineistoa Suomen yrityssektorilla vuosina 2000–2006. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten globaalit yritykset (so. monikansalliset yritykset tai sellaiset yritykset, jotka ovat siirtäneet toimintoja ulkomaille) vaikuttavat ammattirakenteiden muutokseen sekä siihen, miten ammattirakenteiden erot selittävät globaalien ja paikallisten yritysten välillä havaittavaa tuottavuuden ja kannattavuuden eroa. Tulokset kertovat, että globaaleilla yrityksillä on ollut merkittävä vaikutus yrityssektorin ammattirakenteiden muutokseen ja että ammattirakenne selittää osan globaalien ja paikallisten yritysten välillä havaittavasta tuottavuuserosta.Toisaalta kannattavuudessa vastaavaa eroa ei havaita, mikä kertoo siitä, että globaalien yritysten henkilökunta hyötyy tuottavuusedusta.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 5
Päiväys
29.01.2013
Avainsanat
globalisaatio, offshoring, ammattirakenteiden muutos, tuottavuus, kannattavuus
Keywords
globalization, offshoring, occupational restructuring, productivity, profitability
ISSN
2323-2420, 2323-2439
JEL
J24, F23
Sivuja
69
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti