Euroopan komission ehdottaman hiilirajamekanismin vaikutuksia Suomessa ja EU:ssa

Kaitila VilleKuusela Olli-PekkaKuusi TeroPohjola JohannaSoimakallio Sampo

Tiivistelmä

Tässä raportissa arvioimme Euroopan komission antaman ehdotuksen pohjalta EU:n hiilirajamekanismin mahdollisia vaikutuksia. Mekanismin tuotteet on jaettu neljään kategoriaan: sementti, lannoitteet, rauta- ja terästuotteet sekä alumiinituotteet. Tuotannon ja ulkomaankaupan arvon kannalta rauta- ja terästuotteet ovat näistä selvästi suurin ryhmä ja alumiinituotteetkin merkittävä. Ekonometrisen gravitaatiomallinnuksen perusteella vaikutukset mekanismin piirissä olevien tuotteiden EU:n tuontiin olisivat merkittäviä. Suomen tuonti EU:n ulkopuolelta näissä tuotteissa vähenee talouden normaalioloissa yhteensä noin neljänneksen, kun tullit lasketaan ehdotuksen mukaisesti ja päästöoikeuden nykytasolla. Kansantalouden tasolla komission ehdottaman mekanismin vaikutukset osoittautuivat hyvin pieniksi kokonaistasapainomallinnuksen perusteella. Mekanismista hyötyivät Suomessa ja muissa EU-maissa mekanismin alaisia tuotteita välittömästi tai välillisesti valmistavat sektorit. Muut teollisuussektorit puolestaan kärsivät siitä mekanismista. Raportissa arvioidaan erilaisia mekanismin toteutustapoja.

Revisiting the Economic Impacts of the EU CBAM on Finland and the EU

Abstract

We assess the potential impact of the EU carbon border adjustment mechanism (CBAM) based on the European Commission’s proposal presented in 2021. The CBAM products are divided into four categories: cement, fertilizers, iron and steel products, and aluminium products. In terms of production and the value of foreign trade, iron and steel products are by far the largest category, followed by aluminum products. Based on econometric gravity modelling of trade, the impact on EU imports of products covered by the CBAM would be significant. In normal economic conditions, Finland’s extra-EU imports of the products would decrease by a total of around a quarter with the proposed CBAM specifications and current carbon pricing. Based on general equilibrium modelling, the effects of the CBAM would be very small for the Finnish aggregate economy. In Finland and other EU countries, the CBAM would benefit directly or indirectly sectors that manufacture products subject to the mechanism. Other industrial sectors, on the other hand, would suffer slightly from the CBAM. The report assesses implications of different ways to implement the CBAM.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 128
Päiväys
25.04.2022
Avainsanat
Hiilivuoto, Hiilirajamekanismi, Gravitaatiomalli, Yleisen tasapainon malli
Keywords
Carbon leakage, Carbon border adjustment mechanism, Gravity model, Computable general equilibrium
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
Q38
Sivuja
50
Kieli
Suomi