Aiempien kriisien opetukset

Vartia Pentti

Teoksessa Kriisin jälkeen. Sitra 288, ss. 83-97. Taloustieto 2010.

Julkaisun tietoja

Päiväys
2010
Sivuja
14
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi