Työllisyys ja tuottavuus. Analyysi talous- ja työllisyyspoliittisten toimien vaikutuksista

Alho KariKaitila VilleKotilainen Markku

Työministeriö:Työpoliittinen tutkimus nro 317

Ei saatavissa ETLAsta

Julkaisun tietoja

Päiväys
2006
Sivuja
123
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi