Muistioita tulevalle hallitukselle – Talouspolitiikan linjaus keväällä 2019

Nilsson Hakkala KatariinaKauhanen AnttiKoski HeliKuusi TeroLassila JukkaMaliranta MikaMäättänen NikuRiukula KristaRouvinen PetriValkonen TarmoVihriälä Vesa

Yhteenveto

Talouspolitiikan yleistavoitteeksi on syytä asettaa 2 prosentin keskimääräinen talouskasvu ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Kun taloudellinen toimintaympäristö on heikompi kuin kuluneella vaalikaudella, näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnianhimoista rakennepolitiikkaa.

Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan työvoiman tarjonnan lisäämistä. Työikäisen väestön kannustimia osallistua työmarkkinoille ja ottaa työtä vastaan on vahvistettava. Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä sekä esteitä purkamalla että osaajien aktiivisella houkuttelemisella. Työmarkkinoiden toimivuutta on parannettava mm. vahvemmilla aktivointitoimilla ja edistämällä tehokkaampaa palkanmuodostusta. Hallituksen on syytä tukea ns. Suomen mallin vakiintumista palkkaneuvotteluissa. Paikallisen sopimisen edistämiseksi tarvitaan lainsäädäntötoimia.

Tuottavuuden parantamisessa avainasemassa on osaamisen, tutkimuksen ja kehitystoiminnan vahvistaminen sekä kilpailun edistäminen. Koulutuspolitiikassa on erityistä painoa pantava toisen asteen koulutuksen varmistamiseen kaikille nuorille. Elinkeinotukien painopistettä on asteittain siirrettävä ns. säilyttävistä tuista uudistaviin tukiin.

Sosiaaliturvan kokonaisuusuudistukselle on suuri tarve. Sen lähtökohdaksi tulisi ottaa elinkaariajattelu. Perusturva on mahdollista tehdä kattavammaksi ja samalla parantaa työn teon kannustimia. Vastikkeeton perustulo työkykyisille ei ole järkevä eikä realistinen vaihtoehto.

Julkisen talouden aiempaa suuremmaksi arvioitu kestävyysvaje yhdessä korkean kokonaisveroasteen kanssa asettaa tiukat rajat julkisten menojen lisäykselle. Tästä seuraa tarve tehostaa edelleen julkisesti rahoitettua palvelutuotantoa. Sote-uudistuksen tehokas toimeenpano on tässä avainasemassa.

EU-politiikassa Suomen tulisi korostaa sisämarkkinoiden kehittämistä, rahoitusvakautta lisääviä uudistuksia EMUn instituutioissa, ilmastopolitiikan tehostamista päästöoikeuskaupan tiukentamisen ja laajentamisen avulla sekä tukea budjetin rakenteen muuttamista innovaatioita tukevaan suuntaan.

Julkaisun tietoja

Päiväys
08.01.2019
ISBN
978-951-628-713-6 (painettu)
978-951-628-714-3 (pdf)
Sivuja
64
Kieli
Suomi