Losing a Job and (Dis)incentives to Move

Maczulskij TerhiBöckerman Petri

Abstract

We examine the economic determinants of interregional mobility. Using plant closures and mass lay-offs for identification, we show that there are obstacles in the labor market that prevent a more efficient reallocation of unemployed individuals and jobs. We find that displacement increases the migration probability by ~80 percent. Displaced workers mostly make migration decisions based on economic (dis)incentives, i.e., higher expected wages and lower expected housing prices outside the origin home location increase the probability of moving after a job loss. In contrast, proximity to family, home ownership and poorly functioning housing markets constitute severe constraints for migration. This outcome is concerning for employment prospects, as, among displaced workers, migration is positively linked to a strong attachment to the labor market.

Työpaikan menetys ja alueellisen muuttoliikkeen kannustimet

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työpaikan menettämisen ja muiden taloudellisten ja ei-taloudellisten kannustimien vaikutuksia alueelliseen muuttoliikkeeseen. Käytämme yhdistettyä työnantaja-työntekijäaineistoa sekä tietoja alueellisista asuntomarkkinoista. Työpaikan menettäneillä tarkoitamme heitä, jotka menettävät työpaikkansa toimipaikan sulkemisen tai joukkoirtisanomisen takia. Työpaikan menetys lisää henkilön muuttoalttiutta noin 80 prosentilla. Työpaikan menettäneet näyttäisivätkin reagoivan taloudellisiin kannustimiin, sillä alhainen oletettu palkkataso ja korkeat asuntojen hinnat alueella ovat yhteydessä lisääntyneeseen muuttoalttiuteen alueelta, josta henkilö on jäänyt työttömäksi. Toisaalta läheiset sukulaisuussuhteet, omistusasuminen ja pitkä asuntojen myyntiaika alueella jarruttavat työttömien muuttotodennäköisyyttä. Asuntomarkkinoiden jäykkyys jarruttaa erityisesti pienempi palkkaisista töistä työttömäksi jääneiden muuttoalttiutta. Suomen työmarkkinoilla havaitaan siis esteitä, jotka voivat merkittävästi vähentää työttömien ja avointen työpaikkojen uudelleenkohdentumista. Näiden esteiden purkaminen on tärkeää, sillä asuinpaikkaa vaihtaneet työllistyvät uudelleen todennäköisemmin kuin alueelle jääneet.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 75
Päiväys
30.12.2019
Avainsanat
Toimipaikan sulkeminen, Alueellinen liikkuvuus, Asuntomarkkinat, Odotetut tulot, Sosiaalinen pääoma, Työmarkkinatulemat
Keywords
Displacement, Internal migration, Housing markets, Expected income, Social capital, Labor market outcomes
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
J31, J61, J63
Sivuja
43
Kieli
Englanti