Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus, tuotantopanosten allokaatio ja tuottavuus

Määttänen NikuRopponen Olli

Tiivistelmä

Tarkastelemme listaamattomien osakeyhtiöiden osinkojen verotukseen liittyvien erityispiirteiden kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Keskitymme ns. huojennettuun osinkotuloon ja siihen liittyvään suhteelliseen osinkotuottorajaan. Tarkastelemme yritysten investointipäätöksiä kuvaavan yleisen tasapainon mallin avulla, miten osinkojen verotus vaikuttaa pääoman ja työvoiman jakautumiseen erilaisten yritysten kesken, työn keskimääräiseen tuottavuuteen, sekä palkkatasoon. Nykyisessä verojärjestelmässä investointien tuottovaatimus vaihtelee erilaisten yritysten kesken. Tämä vaikutus vääristää työvoiman ja pääomien allokaatiota erilaisten yritysten kesken, mikä on omiaan laskemaan työn keskimääräistä tuottavuutta ja palkkatasoa.

Dividend Taxation of Non-listed Companies, Resource Allocation and Productivity

Abstract

We consider the taxation of non-listed companies and their owners in Finland. We analyse how the current highly non-linear dividend taxation influences the allocation of labour and capital across different firms, average labour productivity and the equilibrium wage level. To this end, we use a general equilibrium model of firm investment where firms may have different production technologies. We find that the current tax system is likely to distort resource allocation compared to linear dividend taxation. This works to lower the average labour productivity as well as the general wage level.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 56
Päiväys
26.08.2016
Avainsanat
Osinkoverotus, Listaamattomat osakeyhtiöt, Tuottavuus
Keywords
Dividend taxation, Non-listed companies, Productivity
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D92, G35, H24
Sivuja
16
Kieli
Suomi