Eläkeiän sitominen elinaikaan – miten käy työurien ja tulonjaon?

Tämä tutkimus kuvaa erilaisten työurien pidentämiseen tähtäävien eläkeuudistusten vaikutuksia työuriin, tulonjakoon sekä yksityisten alojen työeläkejärjestelmän ja julkisen talouden kestävyyteen. Erityisesti tarkastellaan vanhuuseläkeiän noston ja sen elinaikakytkennän taloudellisia vaikutuksia. Vanhuuseläkkeen, osa-aikaeläkkeen ja työttömyysputken alaikärajojen nostaminen kahdella vuodella pidentäisi työuria keskimäärin noin puolella vuodella. Elinaikakytkentää koskevassa uudistusesimerkissä vanhuuseläkeikää nostetaan aluksi 10 kuukaudella ja sen jälkeen noin kahdella kolmasosalla elinajan odotteen noususta, mikä nostaisi vanhuuseläkeikää nykyisillä väestöennusteilla noin kuukauden vuodessa. Samalla elinaikakerrointa lievennetään ja superkarttuma muutetaan lykkäyskorotukseksi. Uudistus, alentaisi työeläkemaksua keskimäärin puolitoista prosenttiyksikköä ja pienentäisi kestävyysvajetta 0,9 prosenttiyksikköä.

Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2013

This study analyses how pension policy reforms that aim at lengthening working careers impact working careers, income distribution, and fiscal sustainability of both the earnings-related pension system and overall public finances. The research focuses on the economic outcomes of increasing the statutory retirement age and establishing a link between the retirement age and life expectancy. Increasing the eligibility ages for old age pensions, part-time pensions and the unemployment pathway to retirement by two years would lengthen the average working careers by about six months. Another reform example increases the statutory retirement age initially by 10 months and in the future by about two thirds of the increase in life expectancy, resulting in an increase of one month per year, if the most recent population projection would come true. The reform also eases the current life expectancy adjustment of pensions, and translates the current high accrual rate from age 63 to an increase for deferred retirement. This reform would lower the pension contribution rate by one and a half percentage points on average and reduce the sustainability gap of public finances by 0,9 percentage points.

Oikaisu tutkimukseen
Liite oikaisuun

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työurien pidentäminen ja TyEL-järjestelmän taloudellinen kestävyys [Päättynyt]
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA B 258
Päiväys
07.10.2013
Avainsanat
työurat, elinajan odote, kestävyys
ISSN
0356-7443
JEL
H55´, J11
Sivuja
104
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi