Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksesta

Hyytinen AriPajarinen Mika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 990
Päiväys
2005
Avainsanat
yrittäjyys, yrittäjyysasenteet, yrityksen perustaminen
Keywords
entrepreneurship, entrepreneurial attitudes, start-ups
Sivuja
19
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi