Opacity of Young Firms: Faith or Fact?

Hyytinen AriPajarinen Mika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 923
Päiväys
2004
Avainsanat
yritysrahoitus, pk-yritykset, rahoitusrajoitteet
Keywords
opacity, small business, financial constraints
JEL
G14,G31,G32
Sivuja
24
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti