Informational Mobility and Productivity – Finnish Evidence

Maliranta MikaRouvinen Petri

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 919
Päiväys
2004
Avainsanat
tuottavuus, tietokone, tieto- ja viestintäteknologia, lähiverkko
Keywords
productivity, computer, ICT, information and communication technology, LAN, local area network, mobility, portability, wireless
JEL
D24,J24,L23,O33
Sivuja
14
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti